Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke

Служба за инспекцијске послове и урбанизам

Јавна презентација урбанистичких пројеката1. Јавни увид и јавну расправу у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Полој“ и студију заштите Парка природе „Полој“

2. Урбанистички пројекат за потребе изградње стамбеног објекта у функцији пољопривреде са помоћним и економским објектом у Беочину на кп 2904 КО Беочин

3. Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта у функцији пољопривредне производње Су+П Черевић, потес „Бело брдо“ на кп 2947/2 КО Черевић

4. Урбанистички пројекат за потребе изградње објеката пољопривредног газдинства и потребе организовања туристичке понуде на кп 2223, 2224, 2225/1, 2225/2, 2225/3 и 2226 ко Беочин, потес „Оштра главица“


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-