Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke

Одељење за имовинске, опште и заједничке послове

План интегритета

План интегритета је стратешки и оперативни документ који се заснива на самопроцени ризика од корупције, одређивању степена ризика и одабиру адекватних мера за њихово спречавање у циљу унапређења квалитета рада, ефикасности, професионалних стандарда, етичке културе институције. План интегритета је документ који настаје као резултат самопроцене степена изложености институције ризицима за настанак и развој корупције и другим неправилностима.


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-