Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-

Одељења за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине

Комуналне делатности- Списак комуналних делатности

На територији општине Беочин одређене су следеће комуналне делатности:

Одлуком о комуналним делатностима ("Службени лист општине Беочин", број 6/2019), уређени су општи услови и начин њиховог обављања у циљу задовољавања потреба корисника комуналних производа и комуналних услуга.

- Одлука о комуналним делатностима

- Упутство о поступку уклањања дивљих депонија

- Захтеви и обрасци:

-
-
-
-
-
-
-