Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Kvalitet vazduha u Beočinu

U narednoj tabeli možete pratiti monitoring kvaliteta vazduha opštine Beočin uživo, sa merne stanice "Beočin - Centar". Takođe, radi poređenja trenutnih parametara i graničnih vrednosti, u prilogu je data tabela sa indeksima zagađujućih materija, gde se možete informisati u kojoj grupi se kvalitet vazduha u opštini Beočin trenutno nalazi (odličan, dobar, prihvatljiv, zagađen, jako zagađen). U skladu sa tim, u prilogu su date i zdravstvene preporuke koje treba slediti u skladu sa trenutnom situacijom.

Merna stanica "Beočin - Centar"
Vreme merenjaSO2NO2PM10PM2.5
OBAVEŠTENjE!
Podaci se preuzimaju uživo, usled kvaliteta internet veze povremeno dolazi do prekida!
>> Kliknite ovde da osvežite podatke <<


Tabela sa indeksima zagađujućih materija

Zdravstvene preporuke

-
-
-
-
-
-
-