Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Kvalitet vazduha u Beočinu

U narednoj tabeli možete pratiti monitoring kvaliteta vazduha opštine Beočin uživo, sa merne stanice "Beočin - Centar". Takođe, radi poređenja trenutnih parametara i graničnih vrednosti, u prilogu je data tabela sa indeksima zagađujućih materija, gde se možete informisati u kojoj grupi se kvalitet vazduha u opštini Beočin trenutno nalazi (odličan, dobar, prihvatljiv, zagađen, jako zagađen). U skladu sa tim, u prilogu su date i zdravstvene preporuke koje treba slediti u skladu sa trenutnom situacijom.

Merna stanica "Beočin - Centar"
Vreme merenjaSO2NO2PM10PM2.5
2023-05-12 23:00:0017.278.313.0110.43
2023-05-12 22:00:0013.128.113.2111.64
2023-05-12 21:00:0011.888.6615.2810.55
2023-05-12 20:00:0012.6611.6413.219.73
2023-05-12 19:00:0011.7411.3213.199.24
2023-05-12 18:00:0012.0911.1911.719.09
2023-05-12 17:00:0012.929.9411.777.71
2023-05-12 16:00:0013.677.999.87.18
2023-05-12 15:00:0014.157.1615.327.9
2023-05-12 14:00:0014.197.0914.348.37
2023-05-12 13:00:0013.12012.067.78
2023-05-12 12:00:0014.259.0310.428.39
2023-05-12 11:00:0012.328.2810.599.21
2023-05-12 10:00:0014.337.9311.399.88


Tabela sa indeksima zagađujućih materija

Zdravstvene preporuke

-
-
-
-
-
-
-