Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

Kvalitet vazduha u Beočinu

U narednoj tabeli možete pratiti monitoring kvaliteta vazduha opštine Beočin uživo, sa merne stanice "Beočin - Centar". Takođe, radi poređenja trenutnih parametara i graničnih vrednosti, u prilogu je data tabela sa indeksima zagađujućih materija, gde se možete informisati u kojoj grupi se kvalitet vazduha u opštini Beočin trenutno nalazi (odličan, dobar, prihvatljiv, zagađen, jako zagađen). U skladu sa tim, u prilogu su date i zdravstvene preporuke koje treba slediti u skladu sa trenutnom situacijom.

Merna stanica "Beočin - Centar"
Vreme merenjaSO2NO2PM10PM2.5
2023-05-28 05:00:007.4510.5518.8312.95
2023-05-28 04:00:006.1211.3219.9613.41
2023-05-28 03:00:006.829.9720.1813.53
2023-05-28 02:00:008.569.2620.0713.75
2023-05-28 01:00:007.6413.4519.9313.69
2023-05-28 00:00:006.4711.5320.4813.88


Tabela sa indeksima zagađujućih materija

Zdravstvene preporuke

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-