Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Zahtev za pribavljanje podataka iz službene evidencije

Svi državni organi i javna preduzeća, Zahtev za pribavljanje podataka iz službene evidencije mogu da dostave elektronskim putem na e-mail adresu:

office@beocin.ls.gov.rs

Zahtev mora biti uredno popunjen i potpisan.
Ukoliko je zahtev upućen elektronskim putem na navedenu adresu za prijem zahteva, odgovor će takođe biti uručen elektronski, na onu istu adresu sa koje je zahtev upućen.

Spisak službenih evidencija

Spisak službenih evidencija za potrebe drugih organa i organizacija u skladu sa članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnika RS”,br. 18/16).

Služba za opštu upravu i zajedničke poslove

1. Matične knjige rođenih, venčanih, umrlih i knjiga državljana

Kontakt osoba: Milka Miljković, tel: 021/872-111, e-mail: milka.balac@gmail.com

2. Evidencija podnetih zahteva i arhiviranih predmeta

Kontakt osobe:
Gordana Zirojević, tel: 021/870-260, lok. 104, e-mail: gordana.zirojevic@gmail.com
Angelina Grubišić, tel: 021/872-111

3. Evidencija korisnika dečijeg dodatka, korisnika roditeljskog dodatka i prava u oblasti boračko-invalidske zaštite

Kontakt osobe:
Gordana Ćirović, tel: 021/872-111
Ružica Bereš, tel: 021/872-111

4. Evidencija lica sa statusom energetski ugroženog kupca

Kontakt osoba:
Žana Stefanišin, tel: 021/870-260, lok. 128, e-mail: zanastefanisin@gmail.com

5. Evidencija izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji opštine Beočin

Kontakt osoba:
Ismet Ademovski, tel: 021/870-260, lok. 129, e-mail: ismet.ademovski@beocin.rs

Služba za lokalni ekonomski razvoj

1. Evidencija poreskih uverenja

Kontakt osoba
Sofija Rad, tel: 021/870-260, lok. 106, e-mail: lpabeocin@gmil.com
Tatjana Branković, tel: 021/870-260, lok. 106, e-mail: lpabeocin@gmail.com

2. Evidencija obveznika komunalne takse za isticanje firme na poslovnim prostorijama i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

Kontakt osoba:
Đorđe Dardić, tel: 021/870-260, lok. 106, e-mail: djordje.dardic@beocin.rs

3. Evidencija taksi preduzetnika

Kontakt osoba:
Marijana Ranković, tel: 021/872-111, e-mail: marijana.rankovic@beocin.rs

4. Evidencija o vođenju SZR, STR, SUR

Kontakt osoba:
Marijana Ranković, tel: 021/872-111, e-mail: marijana.rankovic@beocin.rs

5. Evidencija registrovanih seoskih turističkih domaćinstava

Kontakt osoba:
Ismet Ademovski, tel: 021/870-260, lok.129, e-mail: ismet.ademovski@beocin.rs

Služba za inspekcijske poslove i urbanizam

1. Registar izdatih dozvola za upravljanje otpadom

Kontakt osoba:
Rosa Stiković, tel: 021/870-260, lok. 110, e-mail: rosa.stikovic@beocin.rs

2. Javne knjige o proceni uticaja na životnu sredinu

Kontakt osoba:
Rosa Stiković, tel: 021/870-260, lok. 110, e-mail: rosa.stikovic@beocin.rs

3. Registar izdatih integrisanih dozvola

Kontakt osoba:
Rosa Stiković, tel: 021/870-260, lok. 110, e-mail: rosa.stikovic@beocin.rs

4. Registar objedinjehih procedura

Kontakt osoba:
Nebojša Tunguz, tel: 021/870-260, lok. 107, e-mail: nebojsa.tunguz@beocin.rs

5. Rešenje o ozakonjenju

Kontakt osoba:
Vesna Bočković, tel: 021/870-260, lok. 107, e-mail: vesna.bockovic@beocin.rs

-
-
-
-
-
-
-