Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 15. avgust 2023.

Popis poljoprivrede 2023

27.09.2023.

RAD INFO-CENTRA

Info-centar počinje sa radom sutra. Od 28. septembra do 15. decembra, pozivom broja telefona Info-centra 0800444005, svakoga dana od 8 do 20 časova, građani mogu dobiti sve informacije i odgovore na pitanja koja se odnose na Popis poljoprivrede 2023.

Pozivi ka Info-centru su besplatni i dostupni sa teritorije cele Srbije, iz fiksne mreže Telekoma Srbije i mobilnih mreža.

 


01.09.2023.

Preliminarna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku

Republički zavod za statistiku objavljuje Preliminarnu listu kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku.

Preliminarnu listu možete pogledati - ovde.

Pravo na ulaganje prigovora na Preliminarnu listu imaju svi kandidati koji su učestvovali u izbornom postupku.

Rok za ulaganje prigovora je 02. septembar 2023. godine do 16.00 časova.

Prigovor se može podneti isključivo putem elektronske pošte na imejl-adresu Popisne komisije za opštinu/grad u kojoj je kandidat konkurisao. Imejl-adrese Popisnih komisija možete videti – ovde.

U razmatranje će biti uzeti isključivo obrazloženi prigovori, sa osnovnim podacima o podnosiocu (ime i prezime, redni broj prijave, naziv opštine/grada gde je podneta prijava na Javni poziv za angažovanje popisivača).

Prigovori će biti razmotreni najkasnije do 03. septembra 2023. godine do 16.00 časova.

Kanditati koji ulože prigovor odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili prigovor.

Kandidati koji nisu zadovoljni odgovorom Popisne komisije na prigovor mogu uložiti žalbu Republičkom zavodu za statistiku, najkasnije do 04. septembra 2023. godine do 16.00 časova, isključivo putem elektronske pošte na adresu pravnapopis@stat.gov.rs.

U razmatranje od strane Republičkog zavoda za statistiku biće uzete isključivo obrazložene žalbe, sa osnovnim podacima o podnosiocu žalbe (ime i prezime, redni broj prijave, opština za koju se kandidat prijavio), uz koju budu dostavljeni sledeći dokumenti:

prigovor podnet nadležnoj Popisnoj komisiji;
odgovor Popisne komisije na prigovor.

Žalbe će biti razmotrene najkasnije do 06. septembra 2023. godine do 16.00 časova.

Kandidati koji ulože žalbu odgovor će dobiti putem elektronske pošte, na adresu sa koje su uložili žalbu.

Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku biće objavljena 07. septembra 2023. godine u 8.00 časova.

 


22.08.2023.

Rang lista prijavljenih kandidata za popisivače

 Republički zavod za statistiku objavljuje Rang listu prijavljenih kandidata za popisivače.

 Za kandidate koji se pozivaju u drugu fazu selekcije na Rang-listi je naveden termin i mesto za predaju dokumentacije i intervju.

 Smatra se da su objavljivanjem ove Rang-liste svi kandidati koji su konkurisali za posao popisivača obavešteni o rezultatima prve faze selekcije, i o tome kada i gde kandidati koji su ušli u drugu fazu selekcije treba da dođu radi predaje tražene dokumentacije i intervjua.

 Rang-lista kandidata može se videti - ovde.

 Potrebna dokumentacija može se videti - ovde.

 Napomena: U slučaju da se ne odazove dovoljan broj kandidata potrebnih za obuku, redom će, telefonom i imejlom, biti pozivani kandidati „ispod crte“ (kandidati koji nisu u prvom krugu pozvani na predaju dokumentacije i intervju), dok se ne obezbedi potreban broj kandidata za obuku.

 Preliminarna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku biće objavljena 1. septembra 2023. godine, u 16 časova.

 


15.08.2023. 

U Popisu poljoprivrede 2023. biće angažovano oko 3 000 popisivača

Javni poziv (konkurs) za prijavljivanje kandidata za popisivače objavljuje se 15. avgusta 2023. godine u 8.00 časova na veb-sajtu Zavoda (stat.gov.rs) i sajtu Popisa (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), kao i u sredstvima javnog informisanja.

Građani koji su zaintresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača mogu da se prijave isključivo popunjavanjem elektronske prijave na pomenutim sajtovima, od 15. avgusta (od 8.00 časova) do 21. avgusta (do 20.00 časova) 2023. godine.

Uslovi koje kandidati treba da ispune su sledeći:

Podrazumeva se poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

Proces selekcije prijavljenih kandidata se vrši u tri faze:

  1. Izbor prijavljenih kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju;
  2. Rangiranje prema bodovima ostvarenim prilikom prijave i na intervjuu;
  3. Selekcija nakon ostvarenog uspeha na obuci.

Detaljna objašnjenja u vezi sa angažovanjem popisivača mogu se naći u Proceduri za izbor popisivača.

-
-
-
-
-
-
-