Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

REGISTAR INVESTITORA 

Registar investitora predstavlja JAVNU EVIDENCIJU svih raspoloživih podataka o fizičkom ili pravnom licu kao investitoru, ustanovljen radi zaštite interesa građana – potencijalnih kupaca i dosupan je na uvid, preko ovlašćenog lica za vođenje registra, u sedištu jedinice lokalne samouprave ili u elektronskom obliku na ovoj internet strani.

U Registar su uneti podaci o investitorima kojima je izdata građevinska dozvola od 11. septembra 2009. godine.

 

Preuzmite registar

Pravna lica
Fizička lica
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15