Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Mesna zajednica „Sviloš"

Sviloš Telefon: 878-312

SvilošDve zanimljive legende su u opticaju kada se govori o Svilošu, selu na severnim padinama Fruške Gore na nadmorskoj visini od 151 metar. Prva legenda kaže da su žitelji Sviloša, koji su se pretežno bavili ovčarstvom, gajili tako dobre ovce da su dobili ime po izuzetno kvalitetnoj vuni koja je ličila na svilu. Druga legenda o nastanku ovog sela je iz kasnijeg perioda. Kada je za vreme svoje vladavine kroz Sviloš prolazila Marija Terezija na kočiji joj je otpao točak. Njenu molbu da se kočija osposobi tadašnji meštani Sviloša su odbili, te da je Marija onda izjavila da u ovom mestu žive svi loši. Sviloš se u knjigama spominje 1687. godine, a postoje i drugi podaci na koje se ukazuje da je 1477. godine postojao Veliki i Mali Sviloš, te da su njegovi gospodari bili braća Jakšići. Iskopine koje su nađene u okolini sela dokazuju da Sviloš postoji još od doba Rimljana.

U toku narodnooslobodilačkog rata selo Sviloš, koje je dalo dosta žrtava, je spaljeno. Posle rata stanovništvo se bavi poljoprivredom, stočarstvom, voćarstvom, vinogradarstvom i povrtarstvom.

SvilošSviloš danas ima školu do četvrtog razreda, ambulantu, dve prodavnice, pekaru i mesnu kancelariju. U selu živi oko 340 stanovnika u 80 domaćinstava. Sviloš je povezan autobuskom linijom prema Novom Sadu i nalazi se na prometnom putu Novi Sad - Sremska Mitrovica.

Crkvena slava sela je Mala Gospoina i slavi se 21. septembra, a kao Dan mesne zajednice Sviloš obeležava se 30. jul.

Pogledajte galeriju fotografija MZ Sviloš

-
-
-
-
-
-
-