Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad

Skupština opštine Beočin

Nemanja Vilić, predsednik Skupština opštine (SPS)
Nemanja Zarić, zamenik predsenika Skupštine opštine (SPS)
Tatjana Simić, sekretar Skupštine opštine

Odborničke grupe

Odbornička grupa „Socijalisti Beočina“
1. Nenad Pekez, Beočin - predsednik Odborničke grupe
2. Branka Dragišić-Pavlović, Čerević – zamenik predsednika Odborničke grupe
3. Vasa Svirčević, Beočin
4. Nemanja Zarić, Čerević
5. Nemanja Vilić, Rakovac
6. Petar Zarić, Čerević
7. Zorica Zorić, Beočin,
8. Mile Regojević, Beočin
9. Slađana Mirković, Beočin
10. Miroslav Janković, Beočin
11. Boro Predragović, Beočin
Samostalni odbornik sa Izborne liste IVICA DAČIĆ- „Socijalistička partija Srbije (SPS)
1. Blagojević Obrad, Beočin
Odbornička grupa „Koalicija Aleksandar Vučić - Za našu decu“
1. Luka Apić, Susek, predsednik Odborničke grupe
2. Zoran Stokuća, Beočin
3. Nada Lazić, Rakovac
4. Milan Kovačević, Čerević
5. Tanja Čakar, Beočin
6. Milenko Milinković, Beočin
7. Anastasija Daničić, Rakovac
8. Ana Mihailović, Beočin
9. Miroslav Vujić, Beočin
10. Jovan Dujmović, Rakovac
11. Bojan Matijević, Beočin

Odbornici Skupštine opštine Beočin - izbori 2020. godine

IVICA DAČIĆ- „Socijalistička partija Srbije (SPS)“
1. Vasa Svirčević, Beočin
2. Nemanja Zarić, Čerević
3. Nemanja Vilić, Rakovac
4. Petar Zarić, Čerević
5. Branka Dragišić-Pavlović, Čerević
6. Zorica Zorić, Beočin,
7. Nenad Pekez, Beočin
8. Obrad Blagojević, Beočin
9. Mile Regojević, Beočin
10. Slađana Mirković, Beočin
11. Miroslav Janković
12. Boro Predragović
Aleksandar Vučić - Za našu decu
1. Zoran Stokuća, Beočin
2. Nada Lazić, Rakovac
3. Milan Kovačević, Čerević
4. Tanja Čakar, Beočin
5. Luka Apić, Susek
6. Milenko Milinković, Beočin
7. Anastasija Daničić, Rakovac
8. Ana Mihailović, Beočin
9. Miroslav Vujić, Beočin
10. Jovan Dujmović, Rakovac
11. Bojan Matijević

Sastav Skupštine - broj osvojenih mandata

Izborna liste IVICA DAČIĆ- „Socijalistička partija Srbije (SPS)“ 12
Izborne liste- Aleksandar Vučić-Za našu decu 11
Sastav Skupštine - broj osvojenih mandata

 

 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-