Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Biografije članova Opštinskog veća


Biljana Janković, predsednica Opštine

Biljana Janković, nova predsednica Opštine BeočinRođena 14.11.1970 godine u Novom Sadu. Živi u Beočinu, u naselju Šakotinac. Udata, majka troje dece. Završila Gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu. Prirodno matematički fakultet završila u Novom Sadu 1995. godine i stekla zvanje profesora geografije. Radila u Tehničkoj školi „Jovan Vukanović“ u Novom Sadu, OŠ „Jovan Grčić Milenko“ u Beočinu i JP „Toplana“ u Beočinu.

Osnivač je udruženja žena u Braziliji, čija je i predsednica. Učestvovala je u organizaciji manifestacija i humanitarnih akcija, kao i u koordinaciji za pomoć i negu starih lica. Od 2012-2016. godine je bila član Opštinskog veća opštine Beočin, a od 2016. godine je odbornik Skupštine opštine Beočin. Bila je zaposlena u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Novi Sad, ispostava Beočin. Govori engleski jezik.


Stefan Tomović, zamenik predsednice Opštine

Stefan Tomović, zamenik predsednice OpštineRođen 05.09.1992. godine. u Novom Sadu, živi u Beočinu. Završio srednju elektrotehničku školu „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu, zatim Visoku tehničku školu strukovnih studija u Novom Sadu, i time stiče zvanje inž. elektrotehnike.

Aktivno se bavi sporotom, i nosilac je crnog pojasa „prvi dan“, a danas je aktivan sportski radnik u Upravnom odboru Džudo kluba.
Član mnogobrojnih volonterskih, studentskih i omladinskih aktivnosti. Dugogodišnji volonterski aktivista u organizaciji kulturnih manifestacija izradi projekata i omladinskih akcija širom Vojvodine.

Govori engleski jezik.


Milovan Starčević, član Opštinskog veća

Milovan Starčević, član Opštinskog većaRođen 27.02.1959. godine, Sanski Most, BiH. Živi i radi u Braziliji, Beočin. Oženjen, otac dvoje dece. Završio je Srednju Mašinsku školu u Novom Sadu, smer Mašinski tehničar, završen V stepen Mašinske struke. Dugogodišnje radno iskustvo u Beočinskoj fabrici cementa, radno mesto Tehnolog u sektoru održavanja pogona. Uspešno se bavi privatnim preduzetništvom. Član je Srpske napredne stranke. Služi se engleskim jezikom.


Mihajlo Božić, član Opštinskog veća

Mihajlo Božić, član Opštinskog većaMihajlo Božić je rođen 13.01.1991. godine. Poseduje visoko obrazovanje osnovnih akademskih studija prvog stepena na studijskom programu – inženjerski menadžment. Sa funkcionisanjem sistema lokalne samouprave bio je u prilici da se upozna kao član Komisije za predstavke i žalbe i Saveta za rodnu ravnopravnost, u prethodnom sazivu Skupštine. Takođe, vršio je funkciju člana Opštinskog veća opštine Beočin u periodu od 20.6.2019. godine do 21.8.2021. godine. Trenutno je zaposlen u Poljoprivrednoj stanici Novi Sad. Poznaje rad na računaru, služi se engleskim jezikom.


Saša Milovanović, član Opštinskog veća

Obaveštenje o preuzimanju energetskih vaučeraRođen 20.01.1978. godine u Goraždevcu-Peć. Po zanimanju diplomirani menadžer. Živi u Beočinu. Oženjen, otac troje dece. Srednju elektrotehničku školu završio u Peći 1996. godine. Odslužio vojni rok 1998/1999. godine u Đakovici (Košare, Morina, Mitar Vojinović…) graničar-odlikovan Ordenom za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti. Dugogodišnje radno iskustvo u privatnom sektoru, kao i privatni preduzetnik, trgovina na veliko i malo, vlasnik i direktor. Zaposlen u Upravi za kapitalna ulaganja APV Novi Sad, gde i danas radi na radnom mestu savetnik za odnose sa javnošću. Član je Srpske napredne stranke. Služi se engleskim jezikom.


Jasna Jandrić, članica Opštinskog veća

Jasna Jandrić, članica Opštinskog većaRođena je 15. maja 1996. u Novom Sadu, živi u Beočinu. Nakon osnovne škole "Jovan Grčić Milenko" u Beočinu, završila je srednju stručnu školu "Dr Radivoj Uvalić", smer ekonomski tehničar, u Bačkoj Palanci.Trenutno je student Pravnog fakulteta u Novom Sadu, smer unutrašnjih poslova, a takođe i član studentske organizacije na fakultetu, kao i Studentskog parlamenta. Dve godine imala mandat predsednika Studentskog parlamenta, zatim dve godine član Saveta Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Učesnik je u vannastavnim aktivnostima na fakultetu, poput Pravnih klinika i seminara, čije sertifikate poseduje. Takođe, uspešno je završila i obuku "Akademija veština", pisanje projekata EU fondova i domaćih fondova i sl. Govori engleski jezik.


Milan Zorić, član Opštinskog veća

Milan Zorić, član Opštinskog većaRođen 04.06.1962. godine u mestu Jaša Tomić, Opština Sečanj. Osnonu školu završio u OŠ „Aleksa Šantić“ Sečanj. Srednju ekonomsku školu „Svetozar Miletić“ završio u Novom Sadu. Po osluženju vojnog roka upisao Višu ekonomsku školu u Novom sadu.

Radna karijera: Od 1985. do 1996. godine zaposlen u firmi AGROVOJVODINA-METALURGIJA kao komericijalista. Od 1996. do 2014. godine vlasnik preduzeća PLAY METAL DOO Beočin sa stovrarištem u Novom sadu. Preduzeće se bavilo lagerskom prodajom robe crne metalurgije. Zvanični zastupnik za Vojvodinu firme METALEX Beograd i fabika cevi FAHOP Aleksinac i ALPOS Šentjur pri Celju. Od 2014. godine do današnjeg dana vlasnik preduzeća ZORIĆ METALI DOO Beočin koje se uspešno bavi tranzitnom prodajom robe crne metalurgije. Privrednik i poreski obveznik Opštine Beočin već 26 godina.


Nemanja Zarić, član Opštinskog veća

Nemanja Zarić, član Opštinskog većaNemanja Zarić je rođen 29. novembra 1993. godine u Čereviću. Osnovnu školu zavšio je 2008. godine u Beočinu, a Gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj 2012. godine u Novom Sadu. Od 2012-2015. godine studirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, a od 2015. godine na Univerzitetu Union u Beogradu. Trenutno je apsolvent. Od 2017. godine je zaposlen u porodičnoj firmi koja se bavi transportom robe. U periodu od 21.08.2020. godine do danas obavljao je funkciju Zamenika predsednika Skupštine opštine Beočin. Govori engleski, a služi se i španskim jezikom. Oženjen je, otac jednog deteta. Živi u Beočinu.


Dragana Šuvaković, član Opštinskog veća

Dragana Šuvaković, član Opštinskog većaRođena je 22.05.1987. godine u Novom Sadu. Nakon osnovne škole "Jovan Grčić Milenko“ u Beočinu, završila je srednju tehničku školu "Pavle Savić“ u Novom Sadu na smeru - tehničar za biotehnologiju. Osnovne akademske studije prvog stepena završila je na Fakultetu zaštite životne sredine i stekla zvanje analitičara zaštite životne sredine. Svoja prva radna iskustva stekla je na administrativnim i organizacionim poslovima u privatnom sektoru nakon čega je bila angažovana na poziciji referenta Upravnih poslova u Policijskoj stanici Beočin. Danas sa svojom porodicom živi u Banoštoru. Udata je i majka jednog deteta. Govori engleski jezik. Član je Srpske napredne stranke.


-
-
-
-
-
-
-