Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad

Osnovna škola „Jovan Popović"

Adresa: Nikole Tesle 73, Susek
Tel/faks: 021/878-026
I-mejl adresa: osjovanpopovic@gmail.com
direktor Tatjana Krstić

Osnovna škola „Jovan Popović" nalazi se u Suseku, zapadno od Beočina na 15-tom kilometru puta prema Hrvatskoj. Godine 1770. u selu je sagrađena crkva.

Crkva je u početku bila i škola gde su Susečani počeli sticati osnove pismenosti i obrazovanja.Škola je radila i tokom prvog i drugog svetskog rata.

U periodu obnove sela 1949. godine obnovljena je i Školska zgrada je bila četvororazredna škola od 1949. do 1955. godine, kada prerasta u osmorazrednu školu sa područnim odeljenjima u Lugu, Svilošu i Grabovu. Nova školska zgrada je podignuta 1964. godine, koja nosi ime "Jovan Popović", u znak sećanja na revolucionara, pesnika i književnika NOR-a.

Osnovna škola „ Jovan Popović" u Suseku je jedna od dve osnovne škole u opštini Beočin. Površina matične škole iznosi 1944 m 2, čega su 815 m2 čine učionice, a površina fiskulturne sale je 850 m2. Specifičnost škole je u tome što se nastava izvodi na dva nastavna jezika, srpskom i slovačkom jeziku. Osnovna škola,, Jovan Popović"ima 5 objekata: matičnu školu u Suseku i četiri područne škole i to u Lugu, Svilošu, Grabovu i Banoštoru.

Škola ima ukupno 249 učenika. Nastava se izvodi na srpskom jeziku u centralnoj ( matičnoj) školi u Suseku od I do VIII razreda. Nastava je organizovana i u područnim školama u Lugu od I do IV razreda, nastava se izvodi na slovačkom jeziku. Nastava je organizovana i u područnim školama u Svilošu, Grabovu i Banoštoru, od I do IV razreda, gde se nastava izvodi na srpskom jeziku.

Škola ima i vannastavne aktivnosti, od kojih je najzapaženiji rezultat postignut u oblasti sporta i u pčelarskoj đačkoj zadruzi.

U okviru sportskih aktivnosti škole organizovan je rad sledećih sekcija: fudbalske, košarkaške i odbojkaške.

Pčelarska zadruga ima dva pogona: pogon za izradu košnica i pogon za uzgoj pčela- pčelinjak. Zadruga proizvodi Langstrot - rutove (LR ) košnice i pčelinje proizvode: med, vosak i propolis.

Ovu aktivnost podržava i Savez učeničkih zadruga Srbije u čijoj organizaciji su održane brojne smotre učeničkih zadruga, gde je naša Zadruga među zapaženijim. Na XII smotri dostignuća učeničkih zadruga od 22. do 24. maja 2002. godine u Čačku u školi "Filip Višnjić" učenici naše pčelarske zadruge zauzeli su drugo mesto u praktičnom i teoretskom znanju iz pčelarstva.

Pčelarska zadruga naše škole ima saradnju sa mnogim sličnim zadrugama, a posebno je uspešna saradnja sa pčelarima OŠ "Sava Šumanović" iz Erdevika opština Šid.

Primarni ciljevi zadruge, koja uključuje oko 30% učenika uzrasta od 7 do 15 godina, su:

S obzirom, da je delatnost škole vaspitno- obrazovna, u tom duhu završavamo stihovima:

"Jovan Popović, književnik i ratnik
u svom ga srcu nosi škola ova.
On je jedan od brojnih velikana,
neimara najlepših snova"

-
-
-
-
-
-
-