Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, jul 2010.

Spisak izdatih lokacijskih dozvola

Služba za inspekcijske poslove i urbanizam Opštinske uprave Beočin na osnovu člana 9. stav 2. Odluke o Opštinskoj upravi („Službeni list opština Srema“, broj 25/08) za objekte iz člana 134. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09 i 81/09) nadležan je za izdavanje građevinskih dozvola. Članom 56. stav 6. Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da organ nadležan za izdavanje lokacijskih dozvola vodi evidenciju o izdatim lokacijskim dozvolama, a spisak izdatih lokacijskih dozvola se obavljuje i u elektronskom obliku i dostupan je putem interneta.

 

Preuzmite spisak

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4