Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Београд, 29. август 2017.

Успешно завршена Е-обука спровођење закона о општем управном поступку

Успешно завршена Е-обука спровођење закона о општем управном поступку

Успешно завршена Е-обука спровођење закона о општем управном поступкуЕ-обука је реализована у периоду од 22. маја до 14. јула, а ову активност Стална конференција градова и општина (СКГО) је организовала у својству партнера на пројекту „Јачање капацитета запослених у јединицама локалне самоуправе за спровођење Закона о општем управном поступку кроз електронску обуку", који је финансијски подржавала Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС).

Е-обука је била намењена запосленима у градовима и општинама Србије који у свом редовном послу спроводе нови Закон о општем управном поступку.

Ова осмонедељна интернет обука објаснила је, уз бројне примере и информације, кроз 14 лекција нови Закон о општем управном поступку:

 1. Појам и врсте управног поступка и основна начела,
 2. Управна ствар и приговор,
 3. Гарантни акт и управни уговор,
 4. Надлежност органа,
 5. Странка у поступку,
 6. Општење и обавештавање,
 7. Остала основна правила поступка,
 8. Покретање поступка и захтеви странака,
 9. Ток поступка до доношења решења (1),
 10. Ток поступка до доношења решења (2),
 11. Окончање првостепеног поступка за издавање,
 12. Жалба,
 13. Посебни начини уклањања и мењања решења, и
 14. Извршење

Свака лекција се састојала из наставног материјала (текста) и теста. Сваки тест се састоји од 10 питања са понуђеним одговорима. Тест се могао радити само један пут и то у временски ограниченом периоду од 15 минута.

Успешно завршена Е-обука спровођење закона о општем управном поступкуУспешно завршена Е-обука спровођење закона о општем управном поступку

У оквиру е-обуке налазе се форуми у оквиру којих су учесници могли постављати питања стручњацима и сарадницима СКГО као и међусобно дискутовати са другим учесницима е-обуке – колегама и колегиницама одборницима – о својим искуствима, проблемима, најбољим праксама у локалним самоуправама и другим темама који су им важни, учењем и разменом стручних мишљења.

У Општинској управи Беочин успешно је савладало обуку 20 запослених, који у свакодневном раду примењују Закон о општем управном поступку и чија ће оперативност значајно побољшати комуникацију са грађанима приликом остваривања њихових јавних интереса.


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
993