Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 2. јун 2017.

Одржана 39. седница Општинског већа

Одржана 39. седница Општинског већа

Одржана 39. седница Општинског већаУ петак 2. јуна одржана је 39. сеница Општинског Већа општине Беочин, а на дневном реду ове седнице нашло се 53 тачке. Седници су поред свих чланова Већа присуствовали и представници стручних служби Општинске управе, а главне тачке дневног реда били су годишњи извештаји о финансијском пословању јавних предузећа и установа као и Одлука о завршном рачуну буџета општине Беочин за 2016. годину.

Одржана 39. седница Општинског већаОдржана 39. седница Општинског већа

Извештај показује да је укупан приход консолидованог Буџета општине Беочин за 2016. годину 520.694.000,00 динара или 97,89% од планираног, што је најбољи резултат у последњих 15 година. При томе, такође је остварен и до сад незапамћен суфицит у Буџету од 55.554.000,00 динара. То је свакоко резултат брижљивог и домаћинског вођења рачуна о буџету, како о располагању и трошењу средстава, тако исто и о приходовној страни, приливу средстава у буџет, првог човека општине Беочин, председника општине и општинског већа Митра Милинковића.

Одржана 39. седница Општинског већаОдржана 39. седница Општинског већа

На седници је усвојен и предлог Извештаја о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада, одељења Беочин као и предлози извештаја о раду и пословању Дома здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин за 2016. годину и основних школа „Јован Грчић Миленко“ Беочин за 2016. годину, Извештај о реализацији Финансијског плана Основне школе „Јован Поповић“ Сусек за 2016. годину и свих месних заједница са територије општине. Усвојен је и Предлог Одлуке о  одређивању органа надлежног за праћење реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Беочин, Предлог Одлуке о додели права коришћења на непокретностима у јавној својини општине Беочин Дому здравља „Др Душан Савић дода“ Беочин, Предлог Oдлуке о изменама и допунама Oдлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња, Предлог Решења о давању сагласности на  Елаборат о испуњености услова за почетак рада и обављања делатности ПУ „Љуба Станковић“ Беочин као и предлози решења о разрешењу в.д. директора и именовању директора јавних предузећа „Топлана“ и ЈКП „Беочин“, Предлог Решења о именовању Савета за међунационалне односе општине Беочин, Предлог Правилника о начину организовања добровољног рада, Предлог Закључка о уступању техичке опреме – алкометар, Полицијској станици Беочин и Предлог Закључка о уступању аутомобила - DACIA Полицијској станици Беочин.

На седници су разматрани и пристигли захтеви грађана чија су решања у области и надлежности решавања општинског већа, а седница је завршена тачком за питања, предлоге и захтеве.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
970