Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Нови Сад, 23. мај 2017.

Регионална презентација Закона о општем управном поступке

Регионална презентација Закона о општем управном поступке

Представници Општинске управе Беочин – начелница Општинске управе, руководиоци Одељења и секретар Скупштине општине присуствовали су дана 23.05.2017. године у конгресном центру „Мастер“ Нови Сад регионалној презентацији Закона о општем управном поступку под називом „Општи управни поступак – нова законска решења“. Организатор презентације је Стална конференција градова и општина у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе.

Регионална презентација Закона о општем управном поступкеРегионална презентација Закона о општем управном поступке

На презентацији акценат је стављен на нова законска решења у односу на претходни Закон, а главна тема је било представљање нових начина о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку. Везано за ово ново законско решење и Министарство за државну управу и локалну самоуправу је представило план својих активности, од којих је најзначајнија да ће органима који спроводе Закон о општем управном поступку, а чија пуна примена почиње 01. јуна 2017. године, бити на располагању петнаест регистара података надлежних органа о којима се води службена евиденција (матичне књиге, евиденција пребивалишта, пореска евиденција, евиденција ПИО фонда итд.). Такође, представљени су нови институти које овај Закон уводи као што су гарантни акт, управни уговор и јавне услуге.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
964