Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 25. april 2017.

Sastanak sa kompanijom Lafarž BFC

Sastanak sa kompanijom Lafarž BFC

Sastanak sa kompanijom Lafarž BFCU želji da se uspostave i održe kvalitetni odnosi sa zainteresovanim stranama u lokalnoj zajednici, a u cilju osnivanja savetodavnog tela za komunikaciju, u utorak 25. aprila u kompaniji Lafarž BFC, održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici ove kompanije, direktor Dimitrije Knjeginjić sa saradnicima, predsednik opštine Beočin Mitar Milinković, sa saradnicima kao i predstavnici svih drugih stuktura u opštini koje su neposredno vezane za konkretna pitanja iz oblast zaštite i unapređenja životne sredine, a koja su bila i jedna od neposrednih tema ovog sastanka.

Sastanak sa kompanijom Lafarž BFCSastanak sa kompanijom Lafarž BFC

Nakon prezentovanja dosadašnjih ukupnih rezultata rada u navedenoj oblasti i planova za 2017. godinu, prisutni su obišli proizvodni pogon i energentska postrojenja fabrike pri čemu su upoznati sa celokupnim proizvodnim procesom proizvodnje cementa, alternativnim gorivima koja se koriste i svim merama zdravlja i zaštite na radu.

Sastanak sa kompanijom Lafarž BFCSastanak sa kompanijom Lafarž BFC

Zajednička konstatacija nakon sastanka je da će ovakvi sastanci doprineti razvoju dobrih odnosa i razvoju čitave zajednice u kojoj se teži ka partnerskim odnosima kompanije Larafž BFC kao društveno odgovorne kompanije i rukovodećih struktura opštine Beočin.

-
-
-
-
-
-
-
-