Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 12. april 2017.

10. sednica Skupštine opštine Beočin

10. sednica Skupštine opštine Beočin

U sredu, 12. aprila 2017. godine održana je 10. po redu sednica SO Beočin. Sednici su pored odbornika, prisustvovali predsednik opštine Beočin Mitar Milinković, članovi opštinskog veća i predstavnici javnih preduzeća, ustanova i stručnih službi Opštinske uprave.

10. sednica Skupštine opštine Beočin10. sednica Skupštine opštine Beočin

10. sednica Skupštine opštine BeočinSednicom je predsedavao predsednik SO Beočin Zoran Stokuća, a na dnevnom redu našla se 21. tačka dnevnog reda. Najznačajnije tačke dnevnog reda odnosile su se na predlog Odluke o opštinskoj upravi, odluke o socijalnoj zaštiti, kao i niz odluka iz komunalne i inspekcijske nadležnosti. Pred odbornicima na razmatranju su se našli i predlog Odluke o platama i naknadama funkcionera, službenika na položaju, odbornika, članova upravnih i nadzornih odbora i radnih tela organa opštine, kao i predlozi rešenja o kadrovskim promenama u okviru komisija, saveta i stručnih timova.

10. sednica Skupštine opštine Beočin10. sednica Skupštine opštine Beočin

Na desetoj sednici data je saglasnost na finansijski plan doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda" Beočin, saglasnost na predlog Odluke o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije kompleksa kompanije "Lafarge BFC", kao i saglasnost na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Beočin za 2017. godinu.

Sednica skupštine je završena odborničkim pitanjima i predlozima.

10. sednica Skupštine opštine Beočin10. sednica Skupštine opštine Beočin

10. sednica Skupštine opštine Beočin10. sednica Skupštine opštine Beočin

-
-
-
-
-
-
-
-