Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 12. aприл 2017.

10. седница Скупштине општине Беочин

10. седница Скупштине општине Беочин

У среду, 12. априла 2017. године одржана је 10. по реду седница СО Беочин. Седници су поред одборника, присуствовали председник општине Беочин Митар Милинковић, чланови општинског већа и представници јавних предузећа, установа и стручних служби Општинске управе.

10. седница Скупштине општине Беочин10. седница Скупштине општине Беочин

10. седница Скупштине општине БеочинСедницом је председавао председник СО Беочин Зоран Стокућа, а на дневном реду нашла се 21. тачка дневног реда. Најзначајније тачке дневног реда односиле су се на предлог Одлуке о општинској управи, одлуке о социјалној заштити, као и низ одлука из комуналне и инспекцијске надлежности. Пред одборницима на разматрању су се нашли и предлог Одлуке о платама и накнадама функционера, службеника на положају, одборника, чланова управних и надзорних одбора и радних тела органа општине, као и предлози решења о кадровским променама у оквиру комисија, савета и стручних тимова.

10. седница Скупштине општине Беочин10. седница Скупштине општине Беочин

На десетој седници дата је сагласност на финансијски план дома здравља "Др Душан Савић Дода" Беочин, сагласност на предлог Одлуке о изради измена и допуна плана детаљне регулације комплекса компаније "Lafarge BFC", као и сагласност на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Беочин за 2017. годину.

Седница скупштине је завршена одборничким питањима и предлозима.

10. седница Скупштине општине Беочин10. седница Скупштине општине Беочин

10. седница Скупштине општине Беочин10. седница Скупштине општине Беочин

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
948