Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 5. април 2017.

Одржана 34. седница Општинског већа

Одржана 34. седница Општинског већа

У среду 5. априла 2017. године одржана је 34. седница Општинског већа у згради Скупштине општине Беочин, Мала сала.

Седницом је председавао председник општинског већа и председник општине Беочин Митар Милинковић, а седници су поред свих чланова Већа присуствовали и представници организационих јединица из чијих области и надлежности су биле теме из тачака дневног реда ове седнице.

Одржана 34. седница Општинског већаОдржана 34. седница Општинског већа

Дневни ред садржао је 26 тачака којима су решавана и регулисана бројна питања и доношене одлуке у циљу бољих услова живота и рада грађана општине из више области. Тачке дневног реда биле су следеће:

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинској управи; Предлог Одлуке о социјалној заштити; Предлог Одлуке о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад; Предлог одлуке о изменама и допунама Oдлуке о комуналним делатностима; Предлог одлуке о изменама и допунама Oдлуке о радном времену угоститељских објеката, трговинских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу; Предлог Oдлуке о изменама и допунама Oдлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња; Предлог Oдлуке о изменама и допунама Oдлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом; Предлог Oдлуке о изменама и допунама Oдлуке о локaлним комуналним таксама; Предлог Oдлуке о изменама и допунама Oдлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене; Предлог Oдлуке о изменама и допунама Oдлуке о такси превозу на територији општине Беочин; Предлог Oдлуке о изради измена и допуна плана детаљне регулације комплекса "Lafarge BFC" Беочин; Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Дома здравља "Др Душан Савић Дода" Беочин за 2017. годину, Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Комисије за планове; Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Савета за јавни ред и мир; Предлог Решења о разрешењу и постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Беочин; Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ "Љуба Станковић" Беочин; Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП „Топлана“ Беочин; Разматрање Извештаја о раду Правобранилаштва општине Беочин; Разматрање Извештаја представника општине Беочин у Међуопштинској радној групи у формирању региона у управљању комуналним отпадом за 2016. годину; Разматрање Извештаја о раду Савета за здравље општине Беочин за 2016. годину; Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Савета за избеглице и управљање миграцијама; Предлог Решења о утврђивању права на доделу средстава за редовне програме и пројекте из обасти културе, образовања и уметности за које се одобравају средства из буџета општине Беочин за 2017. годину; Предлог Решења о утврђивању права на доделу средстава за редовне активности и програме удружења за које се одобравају средства из буџета општине Беочин за 2017. годину; Предлог Решења о утврђивању програма и пројеката цркава и верских заједница за које се одобравају средства из буџета општине Беочин за 2017. годину.

Седница је завршена питањима и предлозима.

Одржана 34. седница Општинског већаОдржана 34. седница Општинског већа

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
944