Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 5. april 2017.

Održana 34. sednica Opštinskog veća

Održana 34. sednica Opštinskog veća

U sredu 5. aprila 2017. godine održana je 34. sednica Opštinskog veća u zgradi Skupštine opštine Beočin, Mala sala.

Sednicom je predsedavao predsednik opštinskog veća i predsednik opštine Beočin Mitar Milinković, a sednici su pored svih članova Veća prisustvovali i predstavnici organizacionih jedinica iz čijih oblasti i nadležnosti su bile teme iz tačaka dnevnog reda ove sednice.

Održana 34. sednica Opštinskog većaOdržana 34. sednica Opštinskog veća

Dnevni red sadržao je 26 tačaka kojima su rešavana i regulisana brojna pitanja i donošene odluke u cilju boljih uslova života i rada građana opštine iz više oblasti. Tačke dnevnog reda bile su sledeće:

Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o opštinskoj upravi; Predlog Odluke o socijalnoj zaštiti; Predlog Odluke o suosnivanju Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad; Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima; Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, trgovinskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću; Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja; Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom; Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama; Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene; Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji opštine Beočin; Predlog Odluke o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije kompleksa "Lafarge BFC" Beočin; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Doma zdravlja "Dr Dušan Savić Doda" Beočin za 2017. godinu, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za planove; Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Saveta za javni red i mir; Predlog Rešenja o razrešenju i postavljenju člana Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Beočin; Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora PU "Ljuba Stanković" Beočin; Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JP „Toplana“ Beočin; Razmatranje Izveštaja o radu Pravobranilaštva opštine Beočin; Razmatranje Izveštaja predstavnika opštine Beočin u Međuopštinskoj radnoj grupi u formiranju regiona u upravljanju komunalnim otpadom za 2016. godinu; Razmatranje Izveštaja o radu Saveta za zdravlje opštine Beočin za 2016. godinu; Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Saveta za izbeglice i upravljanje migracijama; Predlog Rešenja o utvrđivanju prava na dodelu sredstava za redovne programe i projekte iz obasti kulture, obrazovanja i umetnosti za koje se odobravaju sredstva iz budžeta opštine Beočin za 2017. godinu; Predlog Rešenja o utvrđivanju prava na dodelu sredstava za redovne aktivnosti i programe udruženja za koje se odobravaju sredstva iz budžeta opštine Beočin za 2017. godinu; Predlog Rešenja o utvrđivanju programa i projekata crkava i verskih zajednica za koje se odobravaju sredstva iz budžeta opštine Beočin za 2017. godinu.

Sednica je završena pitanjima i predlozima.

Održana 34. sednica Opštinskog većaOdržana 34. sednica Opštinskog veća

-
-
-
-
-
-
-
-