Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 9. фебруар 2017.

9. седница Скупштине општине Беочин

9. седница Скупштине општине Беочин

У четвртак, 9. фебруара 2017. године у Великој сали одржана је 9. по реду редовна седница Скупштине општине Беочин. Седници су поред одборника присуствовали председник општине Беочин Митар Милинковић, чланови oпштинског већа, директори јавних предузећа и установа, представници савета месних заједница и стручних служби општинске управе.

9. седница Скупштине општине Беочин9. седница Скупштине општине Беочин

Седници којој су се одазвали сви одборници, председавао је председник СО Беочин Зоран Стокућа, а на дневном реду нашло се 36 тачака којима су била обухваћена значајна питања из области надлежности и одлучивања Скупштине општине.

9. седница Скупштине општине Беочин9. седница Скупштине општине Беочин

У првом реду нашла су се Решања о давању сагласности на финансијске планове месних заједница, општинских структура као и јавних предузећа и установа. Одлука о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Беочин за 2016. годину, Решења о усвајању Почетног ликвидационог биланса ЈП „Грађавинско земљиште и путна привреда“ и ЈП „Спортско пословни центар Беочин“, Предлог Одлуке о одузимању права коришћења на непокретностима у јавној својини општине Беочин, предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин, Предлог Решења о разрешењу и постављењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације, Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за представке и жалбе, Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Савета за младе, Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Беочин и Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Кoмисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и друга питања из домена рада локалног парламента.

9. седница Скупштине општине Беочин9. седница Скупштине општине Беочин

9. седница Скупштине општине Беочин9. седница Скупштине општине Беочин

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
934