Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 2. фебруар 2017.

Општинско веће 26. седница

Општинско веће 26. седница

У Великој сали скупштине општине Беочин одржана 26. по реду седница Општинског већа којом је председавао председник општине Беочин Митар Милинковић.

Поред чланова Општинског већа седници су присуствовали председник Скупштине општине Беочин Зоран Стокућа, начелница Oпштинске управе Катарина Остојић-Илић, шефови служби Општинске управе, директори јавних предузећа и установа и сви председници или представници света месних заједница са територије општине Беочин.

Општинско веће 26. седницаОпштинско веће 26. седница

Пред члановима Општинског већа на разматрању се нашло 52. тачке дневног реда. Разматрани су, усвојени и упућени скупштини општине на разматрање предлози решења о давању сагласности на финансијске планове свих месних заједница са територије општине Беочин за 2017. годину, о давању сагласности на финансијске планове председника скупштине општине Беочин, председника општине Беочин, Општинског већа, Правобранилаштва и општинске управе Беочин, јавних предузећа и установа.

Општинско веће 26. седницаОпштинско веће је усвојило и одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП ,,Топлана” Беочин и ЈКП ,,Беочин” Беочин и предлог одлуке о вршењу екстерне ревизије Завршног рачина буџета општине Беочин за 2016. годину као и решења о усвајању почетног ликвидационог биланса ЈП „Грађевинско земљиште и путна привреда“ Беочин и ЈП “Спортско пословни центар“ Беочин. Усвојени су и правилници за доделу средстава из буџета општине за програме из области културе и образовања, редовне активности удружења као и црквама и верским заједницама и одлука о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката из буџета општине у области јавног информисања у 2017. години.

Општинско веће 26. седницаОпштинско веће 26. седница

Пред члановима Већа на разматрању су се нашли и предлози решења о кадровским променама у оквиру скупштинских радних тела, комисија и савета, као и предлог правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи.

Седница већа завршена је редовном тачком којом се обухватају питања, предлози и захтеви из делокруга рада Општинског већа.

Општинско веће 26. седницаОпштинско веће 26. седница

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
933