Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 29. decembar 2015.

Opština Beočin potpisala ugovor o stupendiranju sa najuspešnijim studentima

Opština finansira 14 studenata

Opština finansira 14 studenata

U školskoj 2015/2016 godini Opština Beočin stipendiraće 14 najuspešnijih studenata. Ovo je odluka Opštinske komisije za dodelu stipendija studentima. Prigodna svečanost održana je u Velikoj sali Skupštine opštine Beočin, a u ime Opštine Beočin ugovor je potpisao predsednik Milan Šodić.

Opština finansira 14 studenataOpština finansira 14 studenata

Odlukom Komisije za dodelu stipendija studentima za školsku 2015/2016 godinu, koja će mesečno iznositi 5.000,00 dinara, dobili su: Katarina Blagojević iz Beočina (Treća godina Medicinskog fakulteta, Novi Sad - Specijalna rehabilitacija); Aleksandar Branković iz Čerevića (Treća godina Ekonomskog fakulteta, Subotica - Finansije, bankarstvo i osiguranje); Dragana Mojić iz Rakovca (Druga godina Pravnog fakulteta, Novi Sad – Opšti smer); Monika Zelenković iz Beočina (Treća godina Filozovskog fakulteta - Novi Sad - Engleski jezik i kljiževnost, Zorana Kovačević iz Beočina (Četvrta godina Prirodno matematičkog fakulteta, Novi Sad – Turizmolog); Marija Dejanović iz Suseka (Druga godina Medicinskog fakulteta, Novi Sad – Farmacija); Marijana Hornjak iz Beočina (Druga godina Medicinskog fakulteta, Novi Sad - Medicinska rehabilitacija); Radovan Lazić iz Suseka (Druga godina Medicinskog fakulteta, Novi Sad - Integrisane akademske studije medicine); Nenad Rad iz Beočina (Četvrta godina Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad - Primenjene računarske nauke i informatika; Sanja Krasulja iz Banoštora ( Prva godina master studija Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad - Arhitektonsko i urbanističko projektovanje; Nikola Škorić iz Beočina, Peta godina Medicinskog fakulteta vojnomedicinske akademije, Beograd - Integrisane akademske studije medicine; Ivana Tešanović iz Beočina (Četvrta godina Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad - Primenjene računarske nauke i informatika); Bojana Dabić iz Beočina (Prva godina master studija Poljoprivrednog fakulteta, Novi Sad - Pejzažna arhitektura) i Sara Jandrić iz Beočina (Druga godina Prirodno matematičkog fakulteta, Novi Sad – Turizmolog).

Opština finansira 14 studenataOpština finansira 14 studenata

Opština finansira 14 studenataOpština finansira 14 studenata

-
-
-
-
-
-
-
-