Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beograd, 4. novembar 2015.

Kontrola korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta putem jedinstvenog informacionog sistema

Opština Beočin kao pilot opština već primenjuje informacioni sistem

Opština Beočin kao pilot opština već primenjuje informacioni sistem

Opština Beočin kao pilot opština već primenjuje informacioni sistemSve lokalne samouprave u Srbiji od marta 2016. godine počeće da koriste jedinstveni Geografski informacioni sistem za bolju kontrolu korišćenja i efikasnog upravljanja državnim poljoprivrednim zemljištem, koji je izrađen u okviru trogodišnjeg projekta Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ pod nazivom "Ruralni razvoj - efikasno upravljanje zemljištem". Rezultat projekta je Aplikacija za izradu godišnjeg programa upravljanja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije. Ova aplikacija je na Građevinskom fakultetu u Beogradu predstavljena predstavnicima lokalnih samouprava. Projekat GIZ - a "Ruralni razvoj - efikasno upravljanje zemljištem" počeo je 2013. i trajaće do kraja ove godine, uz budžet od 3,88 miliona evra, od čega Evropska unija finansira 2,78 miliona, Vlada Nemačke milion evra i Ministarstvo poljoprivrede Srbije 100.000 evra.

Opština Beočin je uključena u ovaj projekat kao pilot opština, i već je primenila ovu aplikaciju za izradu Godišnjeg programa za 2014. godinu. Takođe, za potrebe testiranja aplikacije pored izrade programa za 2015. godinu kroz informacioni sistem, prva u Srbiji je u završnoj fazi izrade programa i kroz Geografski informacioni sistem.

Opština Beočin kao pilot opština već primenjuje informacioni sistemOpština Beočin kao pilot opština već primenjuje informacioni sistem

Uvodnoj radionici u Beogradu prisustvovala je rukovodilac Službe za lokalni ekonomski razvoj opštine Beočin Jelena Pašćan, koja je tom prilikom, kao učesnik u projektu izjavila FoNetu da je suština što će izrada Godišnjeg programa državnog poljoprivrednog zemljište biti daleko lakša uz smanjenu mogućnost grešaka. To je veoma značajno, jer će postupak izrade Programa biti jednostavniji kao i donošenje odluka i ugovora o zakupu. Ova dokumenta, nakon izrade će u elektronskoj formi biti objavlejna na softveru i tada Uprava za poljoprivredno zemljište odmah može da pristupi kontroli, rekla je ona, navodeći da je to do sad išlo štampano i poštom, na čemu se gubilo mnogo vremena.

Korisnici projekta GIZ-a su Uprava za poljoprivredno zemljište i sve lokalne samouprave. Aplikaciju je izradila IT kompanije GDI prema uputstvima Uprave za poljoprivredno zemljište i uz pomoć pilot opština. U narednom periodu planiraju se regionalne obuke predstavnika gradova i lokalnih samouprava. Jedna od prvih Regionalnih radionica je planirana u opštini Beočin kao primeru opštine koja već koristi ovaj sistem.

-
-
-
-
-
-
-
-