Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Novi Sad, 9. april 2015.

Posle uspešnog predstavljanja na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Sremci nastavljaju sa aktivnostima

Sremci nastavljaju sa aktivnostima

Predstavnici turističkih organizacija Srema kao i Opštine Beočin, koji su sa uspehom predstavili svoje potencijale na nedavnom Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, nastavljaju sa aktivnostima kako bi kroz zajedničku promociju objedinili ponudu i bolje pozicionirali Srem kao turističku destinaciju.

Sremci nastavljaju sa aktivnostimaSremci nastavljaju sa aktivnostima

Sastanak koji je danas održan u Izvršnom veću AP Vojvodine čiji je domaćin bio Ljubomir Aleksić iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, organizovan je sa ciljem da se uz analizu nastupa na sajmu turizma u Beogradu odrede smernice daljih aktivnosti na promociji turističkog potencijala koje nude sremske opštine.

Sremci nastavljaju sa aktivnostimaSremci nastavljaju sa aktivnostima

U ime Opštine Beočin sastanku je prisustvovao Ismet Ademovski, referent za poslove turizma pri Službi za lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave Beočin.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
767