Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Zagreb, Rovinj, 18. – 20. mart 2015.

Opština Beočin kao pilot opština u kreiranju i testiranju aplikaciju za izradu godišnjeg programa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Opština Beočin kao pilot opština

U Zagrebu i Rovinju u periodu od 18. do 20. marta 2015. godine održana je međunarodna konferencija GDi Solutions Forum 2015, u organizaciji GDi GISDATA s ciljem upoznavanja korisnika GIS programske opreme s novim rešenjima i implementacijom proizvoda u organizacijama širom sveta. Na konferenciji je predstavljeno novo softversko rešenje za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u okviru aktivnosti na unapređenju upravljanja državnim zemljištem u Republici Srbiji. Softversko rešenje je napravljeno u okviru projekta Ruralni razvoj: Efikasno upravljanje zemljištem. Ovaj projekat je implementirala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ, a finansira ga Evropska unija, Nemačka vlada, kao i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Zadatak ovog projekta jeste izrada informacionog sistema za upravljanje poljoprivrednim zemljištem Republike Srbije. Pored Uprave za poljoprivredno zemljište, korisnici ovog sistema su i lokalne samouprave. Iz tog razloga Uprava za poljoprivredno zemljište je početkom 2014. godine odabrala opštinu Beočin sa još šest opština da kao pilot opštine zajedno sa Upravom učestvuju u kreiranju i testiranju informacionog sistema. Opština Beočin je prva kompletno uradila Godišnji program za 2014. godinu kroz ovaj informacioni sistem.

Opština Beočin kao pilot opštinaOpština Beočin kao pilot opština

Projekat se dalje nastavlja i opština Beočin sa opštinama Ruma i Subotica i dalje učestvuje u testiranju aplikacije i njenom razvijanju i kroz geoinformacioni sistem. Na konferenciji je GIS kao rešenje za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta učesnicima predstavljen korišćenjem podataka opštine Beočin.

Opština Beočin kao pilot opštinaOpština Beočin kao pilot opština

Konferenciji je prisustvovao tim koji je uključen u ovaj projekat i to informatičari iz kompanije Gdi, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Jelena Pašćan, samostalni stručni saradnik za poljoprivredu u Opštinskoj upravi Beočin.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
760