Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beograd, 6. februar 2015.

Predstavljanje novih zakonskih rešenja

Predstavljanje novih zakonskih rešenja

Na šestoj sednici Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština koja je održana 6. februara, razmatran je set novih zakonskih rešenja u oblasti lokalne samouprave (Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Nacrt zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji), kao i pitanje racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru na lokalnom nivou u 2015. godini.

Predstavljanje novih zakonskih rešenjaPredstavljanje novih zakonskih rešenja

U radu Predsedništva SKGO učestvovala je i ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ona i predstavnici Ministarstva u razgovoru sa gradonačelnicima koji je trajao tri sata, izneli su mišljenja i razmenili predloge koji se tiču daljeg uređenja lokalne samouprave i efikasnijeg funkcionisanja opština. Cilj susreta bio je da se kroz diskusiju predstavnika gradova i opština s jedne, i predstavnika resornog ministarstva s druge strane, definišu najbolja rešenja za lokalne samouprave, kako bi navedena tri zakona što pre ušla u proceduru za usvajanje.

Ministarka Udovički rekla je da je ovaj sastanak Predsedništva SKGO vrlo značaj jer se tako čini ozbiljan korak ka dogovoru o uređenijoj državi, odnosno saradnji na lokalnom i centralnom nivou. Ona je ocenila da je bitno da se država bolje uredi radi privlačenja investitora koji se uzdržavaju ako vide da zemlja nije uređena.

Sednici Predsedništva su ispred opštine Beočin prisustvovali Milan Šodić, predsednik opštine i Rosa Stiković, šef Službe za inspekcijske poslove i urbanizam.

Izvor: http://www.skgo.org/

-
-
-
-
-
-
-
-