Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Novi Sad, 3. februar 2015.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Najava aktivnosti u 2015. godini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo - najava aktivnosti u 2015. godini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini ima preko 7,1 milijardi dinara na raspolaganju, što je i u procentualnom i u apsolutnom iznosu više nego u 2014. godini, iako je ovogodišnji pokrajinski budžet manji. Konkursi za dodelu podsticajnih bespovratnih sredstava će biti objavljeni oko 1. marta i trajaće, uz par izuzetaka, do kraja septembra, odnosno do utroška para.

Zbog blagovremene informisanosti, na današnjem sastanku potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislava Bogaroškog i njegovih saradnika, na koji su pozvani svi predsednici opština i gradova sa teritorije Vojvodine, predstavljeni su detalji programa i predstojećih konkursa namenjenih lokalnim samoupravama, kako bi sredstva bila regionalno ravnomerno utrošena. Pored toga, Bogaroški je najavio i novine koje se odnose na usklađeno finansiranje u agraru, kroz sinhronizovane kreditne linije resornog pokrajinskog sekretarijata i fondova čiji je osnivač AP Vojvodina.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo - najava aktivnosti u 2015. godiniPokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo - najava aktivnosti u 2015. godini

"I do sada, Sekretarijat je imao solidan odziv na konkurse, ali to nije bilo ravnomerno regionalno raspoređeno. Zbog toga smo odlučili da čitav februar posvetimo obilasku terena, obići ćemo svih 45 lokalnih samouprava i razgovarati sa poljoprivrednim proizvođačima, a današnji sastanak posebno je upriličen za predstavnike lokalnih samouprava kako bi ih na vreme upoznali sa našim planovima i na koje konkursne linije će moći da se prijave, da steknu početne informacije i da se kvalitetno pripreme ", rekao je Branislav Bogaroški.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu će nastaviti sa udruživanjem sredstava sa lokalnim samoupravama, pre svega za sanaciju kanalske mreže, za čega je opredeljeno 590 miliona dinara, sa učešćem Sekretarijata u iznosu od 60 odsto. I dalje će intenzivno da finansira izgradnju vodovoda i kanalizacija: 200 miliona dinara za vodovod i 143 miliona za kanalizacije. Opredeljen je, takođe, i veći iznos sredstava za pošumljavanje, za melioracije, komasacije, kako nove tako i za već započete.

Prezentaciji su ispred opštine Beočin prisustvovali Milan Šodić, predsednik opštine i Desanka Jovičić, šef Službe za lokalno ekonomski razvoj.

Izvor: http://www.vojvodina.gov.rs/

-
-
-
-
-
-
-
-