Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 28. januar 2015.

Lokalna akciona grupa fruškogorsko dunavskog regiona – info dan

Lokalna akciona grupa fruškogorsko dunavskog regiona – info dan

Fruškogorske opštine Sremski Karlovci, Beočin, Irig i Bačka Palanka zajednički rade na formiranju Lokalne Akcione Grupe (LAG) „Fruška gora-Dunav“.

Lokalna akciona grupa fruškogorsko dunavskog regiona – info danLokalna akciona grupa fruškogorsko dunavskog regiona – info dan

Nezvanična inicijativa, potekla od različitih subjekata iz privrede i civilnog sektora, je podržana i od strane fruškogorskih opštinskih uprava Sremski Karlovci, Beočin, Irig i Bačka Palanka, a tokom novembra 2014. je i zvanično počela sa radom Radna grupa za formiranje Lokalne akcione grupe „Fruška gora-Dunav“, koja je održala četiri radna sastanka.

Lokalna akciona grupa fruškogorsko dunavskog regiona – info danLokalna akciona grupa fruškogorsko dunavskog regiona – info dan

Lokalna Akciona Grupa praktično predstavlja učešće šire javnosti u formulisanju i sprovođenju zajedničke razvojne strategije. Ovo učešće se najčešće realizuje kroz podršku realizaciji razvojnih incijativa, osmišljenih i pokrenutih direktno od strane krajnjih korisnika iz lokalne sredine. U tom cilju “LAG” radi na obezbeđivanju sredstava iz nacionalnih i EU fondova za ruralni razvoj u skladu sa propozicijama koje ovi fondovi diktiraju.

Osnovni izvori finansiranja su “Nacionalni program za ruralni razvoj”, i “IPA II, IPARD 2014-2020” program podrške ruralnom razvoju u Srbiji, koji je odobren od strane EU i postaje dostupan korisnicima u Srbiji, tokom 2016 godine.

Lokalna akciona grupa fruškogorsko dunavskog regiona – info danLokalna akciona grupa fruškogorsko dunavskog regiona – info dan

LAG se registruje kao udruženje građana i pravnih lica sa balansiranim sastavom i učešćem predstavnika sva tri sektora (javni, privatni i civilni) u regionu, pri čemu je neophodno da zainteresovani subjekti, budući članovi, prvo prođu odgovarajuću edukaciju i obuke za članstvo u Lokalnoj akcionoj grupi i njenim radnim telima. Nakon toga sledi složen proces izrade razvojnog strateškog dokumenta za teritoriju na kojoj Lokalna akciona grupa deluje, a u skladu sa formatima i procedurama diktiranim od strane “LEADER programa”, jednog od najmasivnijih progama Evropske Unije, dizajniranog specifično za ruralni razvoj.

Procena je da će pripremne aktivnosti trajati okvirno godinu dana, dakle do kraja 2015. godine, kako zbog složenosti uslova koje ovaj program postavlja, tako i potrebe da LAG postane jedinstveni mehanizam u kome se ostvaruje timski rad na realizaciji zajednički utvrđenih ciljeva. Nesumnjiv je visok entuzijazam i zainteresovanost predstavnika sva tri sektora da daju doprinos izgradnji LAG-a u okviru svojih kapaciteta i ličnih kompetenci.

Lokalna akciona grupa fruškogorsko dunavskog regiona – info danLokalna akciona grupa fruškogorsko dunavskog regiona – info dan

Kako bi se javnost Beočina upoznala sa aktivnostima oko formiranja LAG-a, organizovan je info dan sa bazičnom temom: “Planiranje ruralnog razvoja i upoznavanje sa nacionalnim i EU mehanizmima i fondovima koji su dostupni u periodu 2015-2020 u Republici Srbiji”. Sve prisutne je pozdravio predsednik opštine Milan Šodić, a info danu su prisustvovali i Stevan Đurđević - predsednik Skupštine opštine Beočin, Snežana Daničić – pomoćnik predsednika opštine Beočin kao i članovi Opštinskog veća Branislav Babić i Goran Dobrijević.

Pored zainteresovanih Beočinaca, prezentaciji su prisustvovali i predstavnici partnerskih opština Sremski Karlovci, Irig i Bačka Palanka, kao i predstavnici opštine Šid koja će u narednom periodu postati ravnopravan član LAG-a.

-
-
-
-
-
-
-
-