Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, Андревље, 6. јун 2019.

Одржана обука за спровођење пописа и ажурирање евиденције општинске имовине у Беочину и Шиду

Одржана обука за спровођење пописа и ажурирање евиденције општинске имовине у Беочину и Шиду

У Центру за привредно-технолошки развој Војводине на Андревљу је у периоду од 3. до 5. јуна 2019. године одржана тродневна обука за пописиваче и чланове општинских радних тимова за попис општинске имовине из Беочина и Шида. Ове општине заједно са Центром за равномерни регионални развој ЦенТриР спроводе пројекат „Имовина локалне самоуправе-важна карика локалног економског развоја Фаза II“ у оквиру кога је и организована поменута обука. Пројекат се имплементира кроз Програм Exchange 5 који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ).

Одржана обука за спровођење пописа и ажурирање евиденције општинске имовине у Беочину и ШидуОдржана обука за спровођење пописа и ажурирање евиденције општинске имовине у Беочину и Шиду

Општине Беочин и Шид су на јавном конкурсу током маја месеца изабрале пописиваче који ће наредних 6 месеци радити на ажурирању општинске евиднеције објеката у јавној својини и креирању базе земљишта у јавној својини. Како би овај посао био квалитетно обављен у планираним роковима и уз постизање постављених пројектних индикатора, за укупно 20 пописивача и локалних службеника из ових општина организована је тродневна обука која је имала за циљ упознавање са основним законским оквиром у овој области, оспособљавање за рад у софтверу које обе општинске управе користе за вођење евиденције општинске имовине, припрему за теренски попис објеката високоградње, као и давање инструкција за попуњавање НЕП ЈС образаца како би се подаци о општинској имовини могли мигрирати у централни регистар који води Републичка дирекција за имовину.

Одржана обука за спровођење пописа и ажурирање евиденције општинске имовине у Беочину и ШидуОдржана обука за спровођење пописа и ажурирање евиденције општинске имовине у Беочину и Шиду

Пројектом је планирано да попис обухвати сакупљање и проверу података за укупно 8400 непокретности у јавној својини, од чега се 3796 налази на територији општине Беочин, а 4604 на територији Шида. Теренски попис је планиран за најмање 150 објеката високоградње, док ће тржишна вредност непокретности бити процењена за 150 објеката и 50 парцела. Завршетак пописа општинске имовине очекује се крајем новембра, чиме ће у обе општине бити комплетирана постојећа евиденција општинске имовине и створени услови за ефективније и транспарентније управљање њоме са циљем подизања буџетских прихода и квалитета јавних услуга које се пружају грађанима и привреди.

Одржана обука за спровођење пописа и ажурирање евиденције општинске имовине у Беочину и ШидуОдржана обука за спровођење пописа и ажурирање евиденције општинске имовине у Беочину и Шиду

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
311