Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 10. april 2019.

Održan drugi sastanak projektnog tima na projektu koji se realizuje u okviru Programa Exchange 5

Održan drugi sastanak projektnog tima na projektu koji se realizuje u okviru Programa Exchange 5

Održan drugi sastanak projektnog tima na projektu koji se realizuje u okviru Programa Exchange 5U opštinskoj upravi Beočin je 10. aprila 2019. godine održan drugi sastanak projektnog tima koji radi na sprovođenju projekta „Imovina lokalne samouprave- važna karika lokalnog ekonomskog razvoja Faza II“. Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa SKGO kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme Programa Exchange 5 je Ministarstvo finansija, odnosno CFCU.

Održan drugi sastanak projektnog tima na projektu koji se realizuje u okviru Programa Exchange 5Održan drugi sastanak projektnog tima na projektu koji se realizuje u okviru Programa Exchange 5

Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima koji je sastavljen od predstavnika sva tri projektna partnera- Opštine Beočin, Opštine Šid i Centra za ravnomerni regionalni razvoj CenTriR. Projektni tim je, najpre, sumirao uspešnost aktivnosti koje su sprovedene u pripremnoj fazi projekta, uključujući pripremu promotivnih materijala na projektu, potpisivanje Memoranduma o saradnji između partnera, održavanje uvodne pres konferencije i informisanje javnosti o početku projekta. Potom je više reči bilo o projektnim aktivnostima koje su planirane u naredna dva meseca. Partnerske opštine trenutno rade na izradi novih lokalnih odluka koje se odnose na upravljanje opštinskom imovinom, a raspisan je i tender za nabavku računarske opreme koja će biti korišćena tokom popisa opštinske imovine. Do početka juna očekuje se angažovanje eksternih popisivača imovine, kao i organizacija obuke za sprovođenje popisa. Pored ovoga, opštine bi trebalo da organizuju prvi koordinacioni sastanak sa korisnicima opštinske imovine.

Sastanak je ujedno bio i priprema za prvu monitoring posetu koja je zakazana za 17.april 2019. kada će SKGO eksperti za monitoring posetiti opštinu Beočin i održati sastanak sa projektnim timom.

Održan drugi sastanak projektnog tima na projektu koji se realizuje u okviru Programa Exchange 5Održan drugi sastanak projektnog tima na projektu koji se realizuje u okviru Programa Exchange 5

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
287