Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин 21. фебруар 2019.

Општинско веће општине Беочин 96. седница

Општинско веће општине Беочин 96. седница

Данас је у згради СО Беочин у Малој сали са почетком у 08,00 часова одржана 96. седница Општинског већа општине Беочин. Седницом је председавао председник Већа и општине Беочин, Митар Милинковић, а на седници су разматрани: Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације компплекса „Lafarge-BFC“ Беочин, Предлог Одлуке о мрежи основних школа на територии општине Беочин, Предлог Одлуке о приступању изради средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Беочин за период од 2019. до 2021. године, Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању Пројекта јавно приватног партнерства – Модернизација, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељима општине Беочин, Предлог Решења о разрешењу чланова стручног тима за реализацију Пројекта јавно приватног партнерства без елемената концесије за обављање комуналне делатности реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији општине Беочин, Предлог Решења о именовању чланова Стручног тима за реализацију Пројекта јавно приватног партнерства без елемената концесије за обављање комуналне делатности – модернизација, рационализација и одржавање јавног осветљења у насељима општине Беочин, Предлог Закључка о доношењу Оперативног плана Мобилног тима за социјално укључивање Рома општине Беочин – 2019. година, Предлог Јавног конкурса за попуњавање положаја – постављење начелника Општинске управе општине Беочин са Предлогом Овавештења за дневни лист, Предлог Решења о образовању Конкурсне комисије за постављење начелника Општинске уаправе општине Беочин.

Седница је закључена редовном тачком по којој су разматрана пристигла питања, предлози и захтеви.

Општинско веће општине Беочин 96. седницаОпштинско веће општине Беочин 96. седница

Општинско веће општине Беочин 96. седницаОпштинско веће општине Беочин 96. седница

Општинско веће општине Беочин 96. седницаОпштинско веће општине Беочин 96. седница

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
272