Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 8. jul 2024.

Od 15. jula počinju prijave za program sufinansiranja mera energetske sanacije za porodične kuće i stanove u Opštini Beočin

Od 15. jula počinju prijave za program sufinansiranja mera energetske sanacije za porodične kuće i stanove u Opštini Beočin

Poštovani sugrađani,

Ovim putem vas obaveštavamo da od 15. jula počinju prijave za program energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Beočin.

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Beočin za 2024. godinu kao i potrebnu dokumentaciju za prijavu, građani mogu preuzeti sa sajta Opštine Beočin putem linka: https://www.beocin.rs/sr/?p=left/EnergetskaEfikasnost/2023, kao i lično u Opštinskoj upravi (Svetosavska 25), Opštinskom uslužnom centru (Školska 2, Dom kulture) i u mesnim kancelarijama Rakovac, Čerević, Banoštor, Sviloš, Grabovo, Susek i Lug.

Prijave sa potrebnom dokumetacijom predaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

sa naznakom da se ista odnosi na sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Beočin.

Prijave se primaju počev od 15. jula 2024. godine pa do utroška planiranih sredstava.

Za ovu namenu u 2024. godini izdvojeno je šest miliona dinara od čega je iz budžeta Opštine Beočin opredeljeno tri miliona dinara, dok je budžetom Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije opredeljeno još tri miliona dinara.

Za razliku od Javnog poziva iz 2023. godine, po ovogodišnjem konkursu je za oko 20% povećan iznos učešća opštine Beočin i Ministrstva rudarstva i energetike u relaizaciji pojedinačnih mera energetske sanacije. Kao značajna novost u odnosu na prošlu godinu je i obavezna primena mere 10 – Izrada tehničke dokumentacije prema važećoj zakonskoj regulativi jer su Javnim pozivom predviđena sredstva za izradu idejnih projekata, elaborata, tehničkog opisa i popisa radova, sartifikata o energetskim svojstvima objekata pre sanacije i posle sanacije (energetski pasoši) i katastarsko topografskih planova.

Krajem meseca jula biće raspisan još jedan javni poziv koji će se odnositi na građane koji imaju status energetski ugroženih kupaca električne energije i primaoca socijalne pomoći za šta je izdvojeno još milion dinara.

foto: pexels.com

-
-
-
-
-
-
-
-