Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 31. maj 2018.

Opštinsko veće 68. sednica

Opštinsko veće 68. sednica

Opštinsko veće svoju 68. sednicu održalo je u četvrtak 31.05.2018. godine sa početkom u 8,15 časova u zgradi Skupštine opštine Beočin, kojom je predsedavao predsednik Veća i opštine Beočin Mitar Milinković u prisustvu članova Opštinskog veća i izvestilaca po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Opštinsko veće 68. sednicaOpštinsko veće 68. sednica

Na dnevnom redu našlo se 36 tačaka i to: Predlog Rešenja o prihvatanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, odeljenja Beočin za 2017. godinu, Predlog Rešenja o prihvatanju Finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća “Beočin“ Beočin za period januar-decembar 2017. godine, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin o načinu pokrića gubitka po godišnjem obračunu  za  2017. godinu, Predlog Rešenja o prihvatanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju Javnog preduzeća „Toplana“ Beočin za 2017. godinu, Predlog Rešenja o prihvatanju Izveštaja o radu i poslovanju Doma zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ Beočin za 2017. godinu, Predlog Rešenja o prihvatanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Osnovne škole „Jovan Grčić Milenko“ Beočin za 2017. godinu, Predlog Rešenja o prihvatanju  Izveštaja o realizaciji Finansijskog plana Osnovne škole „Jovan Popović“ Susek za 2017. godinu, Predlog Rešenja o prihvatanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin za period 01.01.2017. - 31.12.2017. godine i Predlog Rešenja o prihvatanju Izveštaja o poslovanju Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin za 2017. godinu.

Tačkama dnevnog reda koje su sledile bili su obuhvaćeni  finansijski izveštaji svih mesnih zajednica sa teritorije opštine Beočin i Opštinske uprave, Fonda za zaštitu životne sredine opštine Beočin za 2017. godinu; finansijskog plana Pravobranilaštva opštine Beočin za 2017. godinu i Predlog Odluke o Završnom računu budžeta opštine Beočin za 2017. godinu.

Opštinsko veće 68. sednicaOpštinsko veće 68. sednica

Zbog isteka mandata članovima Školskog odbora utvrđen je Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Osnovne škole „Jovan Grčić Milenko“ Beočin u novom sazivu, zatim Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin iz redova roditelja kao i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Žalbene komisije i  člana Saveta za izbeglice i upravljanje migracijama.

Razmatrani su i zahtevi Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin za prenamenu sredstava, peticije građana Mesne zajednice Beočin selo za uređenje gradske česme,  zahtev Savetnika za zaštitu prava pacijenata za utvrđivanje prava na naknadu i drugi pristigli zahtevi.

-
-
-
-
-
-
-
-