Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 24. januar 2023.

Održana 81. sednica Opštinskog veća

Održana 81. sednica Opštinskog veća

U utorak, 24. januara u Maloj sali Skupštine opštine Beočin održano je 81. zasedanje Opštinskog veća kojim je predsedavala predsednica opštine Beočin Biljana Janković.

Održana 81. sednica Opštinskog veća

Sednici su prisustvovali članovi opštinskog veća Milovan Starčević, Velimir Vuković, Saša Milovanović, Jasna Jandrić, Milan Zorić, načelnica Opštinske uprave Gordana Ćirović, zamenik načelnice Opštinske uprave Sekula Petrović, direktorka Centra za kulturu sport i turizam Ivana Brankov i pomoćnik predsednice opštine Beočin Goran Pekez.

Održana 81. sednica Opštinskog većaOdržana 81. sednica Opštinskog veća

Na dnevnom redu zasedanja razmatrane su i utvrđene sledeće tačke dnevnog reda:

  1. Usvajanje zapisnika sa 80. sednice Veća;
  2. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti;
  3. Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove „Sportski centar Beočin“ Beočin;
  4. Informacija direktorice Centra za kulturu sport i turizam o potrebi registracije CKST kod Agencije za privredne registre;
  5. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Statut ustanove „Sportski centar Beočin“ Beočin;
  6. Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije opštine Beočin;
  7. Informacija Predsednice opštine o predlaganju kandidata za Pravobranioca opštine Beočin;
  8. Nacrt Odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou;
  9. Pitanja, predlozi i zahtevi.
-
-
-
-
-
-
-
-