Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 19. januar 2023.

Održana 80. sednica Opštinskog veća

Održana 80. sednica Opštinskog veća

U četvrtak, 19. januara u Maloj sali Skupštine opštine Beočin održano je 80. zasedanje Opštinskog veća kojim je predsedavala predsednica opštine Beočin Biljana Janković.

Sednici su prisustvovali i zamenik predsednice opštine Beočin Stefan Tomović, članovi opštinskog veća Milovan Starčević, Velimir Vuković, Saša Milovanović, Mihajlo Božić, Jasna Jandrić, Milan Zorić, Nemanja Zarić, načelnica Opštinske uprave Gordana Ćirović, zamenik načelnice Opštinske uprave Sekula Petrović,rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Dragan Gligorić, rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine Vesna Popović kao i direktor JKP „Beočin“ Mina Minić.

Održana 80. sednica Opštinskog većaOdržana 80. sednica Opštinskog veća

Na dnevnom redu zasedanja razmatrane su i utvrđene sledeće tačke dnevnog reda:

  1. Usvajanje zapisnika sa 78. i 79. sednice Veća;
  2. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Beočin" Beočin br. 660/1-1 od 25.11.2022. godine o usvajanju Cenovnika JKP „Beočin“ Beočin;
  3. Razmatranje zahteva Radoslava Kalabe iz Novog Sada od 28.10.2022. godine za priznavanje prava službenosti prolaza na kat. parceli br. 3606/1 k.o. Rakovac;
  4. Razmatranje zahteva Jovana Stankova iz Futoga za zakup/otkup kat. parcele br. 3338/2 k.o. Rakovac;
  5. Razmatranje zahteva Božidara Vujanovića za plaćanje troškova sudskog postupka u predmetu Gž1. 3269/22 od 29.09.2022. godine na rate;
  6. Razmatranje zahteva Božene Stanišić za plaćanje troškova sudskog postupka u predmetu Gž1. 4041/22 od 15.11.2022. godine na rate;
  7. Razmatranje zahteva Odeljenja za inspekcijske poslove, urbanizam i zaštitu životne sredine br. 01-011-74/202201 od 22.12.2022. godine za preispitivanje Odluke JP „Toplana“ Beočin;
  8. Razmatranje Godišnjeg izveštaja Ciklonizacija a.d. Novi Sad o izvršenim tretmanima suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Beočin za 2022. godinu;
  9. Upoznavanje sa Informacijom Pravobranioca opštine Beočin br. R-18/2022 od 20.12.2022. godine o pravnosnažno okončanom postupku sa „Podunavlje“ A.D. Beočin;
  10. Pitanja, predlozi i zahtevi.
-
-
-
-
-
-
-
-