Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 15. septembar 2022.

Preporuke za uštedu električne i toplotne energije za domaćinstva

Preporuke za uštedu električne i toplotne energije za domaćinstva

U cilju ostvarivanja energetske bezbednosti i stabilnosti u nastupajućem zimskom periodu, a počev od 01.09.2022. godine do 31.03.2023. godine Ministarstvo rudarstva i energetike zajedno sa Vladom Republike Srbije, izradilo je Predlog preporuka za preduzimanje mera u domaćinstvima u cilju smanjenja potrošnje električne i toplotne energije. S tim u vezi Opština Beočin šalje apel da građanima da u predstojećem periodu postupaju u skladu sa sledećim preporukama:

- UŠTEDA NA TOPLOJ VODI:

 • KORIŠĆENjE BOJLERA ZA PRIPREMU TOPLE VODE SAMO KADA JE POTREBNA, TERMOSTAT BOJLERA PODESITI NA TEMPERATURU ZAGREVANjA DO 60°C;

UŠTEDE NA RASHLADNIM I GREJNIM UREĐAJIMA:

 • POSTAVLjANjE FRIŽIDERA NA 4°C, A ZAMRZIVAČA NA -18°C KAKO BI SE OBEZBEDIO OPTIMUM U POTROŠNjI;
 • RAZUMNO KORIŠĆENjE GREJNIH UREĐAJA U SVOM DOMU;
 • U TOKU DANA KORISTITI SUNCE ŠTO VIŠE ZA OSVETLjENjE, KAO I ZA ZAGREVANjE PROSTORA U GREJNOJ SEZONI, A TOKOM NOĆI SPUSTITI ROLETNE I NAVUĆI ZAVESE;
 • NE POKRIVATI GREJNE ELEMENTE I UREĐAJE NAMEŠTAJEM ILI ODEĆOM JER NA TAJ NAČIN EMITUJU MANjE TOPLOTE.

UŠTEDE KOD MAŠINA ZA PRANjE VEŠA I SUĐA:

 • KORISTITI MAŠINU ZA PRANjE SUDOVA I VEŠA TEK KADA JE PUNA, JER JE ENERGETSKI MNOGO EFIKASNIJE;
 • IZBEGAVATI SUŠENjE VEŠA U SUŠILICAMA, VEĆ VEŠ SUŠITI NA VAZDUHU;
 • TREBA KORISTITI PROGRAM NA NIŽIM TEMPERATURAMA PRANjA JER SE TAKO MOŽE UŠTEDETI ZNAČAJNA KOLIČINA ENERGIJE.

UŠTEDA ENERGIJE KOD PRIPREME HRANE:

 • TREBA KUVATI U POKLOPLjENOJ POSUDI JER SE TAKO ŠTEDI DO 20% ENERGIJE, TAKOĐE TREBA KORISTITI POSUDE KOJE SU VELIČINOM SRAZMERNE GREJNOJ POVRŠINI KAKO BI SE IZBEGAO GUBITAK OD 20% ENERGIJE;
 • KADA VODA PROKLjUČA, JAČINU GREJANjA POSUDE TREBA SMANjITI NA NAJNIŽU MOGUĆU TEMPERATURU PRI KOJOJ ĆE VODA DA NASTAVI DA KLjUČA. NA OVAJ NAČIN MOŽE SE UŠTEDETI I DO 60% ENERGIJE;
 • NAJEKONOMIČNIJE KUVANjE OBAVLjA SE U EKSPRES LONCU, KOJIM SE VREME KUVANjA I UTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA SMANjUJU ZA DVA DO TRI PUTA;
 • ISKLjUČIVANjEM RERNE 10 MINUTA PRE KRAJA PEČENjA MOŽE SE UŠTEDETI DO 20% ENERGIJE;
 • PRILIKOM KORIŠĆENjA RERNE, POŽELjNO JE ŠTO MANjE JE OTVARATI JER SE PRI SVAKOM OTVARANjU VRATA RERNE IZGUBI 20% TOPLOTE.

 UŠTEDA ENERGIJE KOD RASVETE I OSTALIH ELEKTRIČNIH UREĐAJA:

 • GASITI SVETLA U SOBAMA U KOJIMA SE NE BORAVI;
 • VELIKE UŠTEDE MOGU SE OSTVARITI ZAMENOM OBIČNIH SIJALICA SA UŽARENIM VLAKNOM LED METAL-HALOGENIM SIJALICAMA. OVE SIJALICE TROŠE I DO 10 PUTA MANjE ENERGIJE OD OBIČNIH;
 • ISKLjUČITI RAČUNAR NAKON ZAVRŠETKA RADA NA NjEMU;
 • ISKLjUČITI PUNjAČE BATERIJA IZ UTIČNICA;
 • ZAMENITI STARE SIJALICE LED SIJALICAMA;
 • REDOVNO MENjATI FILTERE NA GREJNIM UREĐAJIMA;
 • ISKLjUČITI DEKORATIVNU RASVETU NA STAMBENIM ZGRADAMA I PORODIČNIM KUĆAMA.

ZAGREVANjE PROSTORA:

 • PREPORUČENE TEMPERATURE ZA PROSTORIJE:
 • ZA SLUČAJ DA SE SEDI I DUŽE BORAVI OVA TEMPERATURE TREBA DA BUDE OD 20 DO 21°S,
 • ZA PROSTOR U KOME SPAVAMO 18°S,
 • ZA PROSTORIJE U KOJIMA ZBOG ODLASKA NA POSAO I ŠKOLU TOKOM DANA NIKO NE BORAVI 16°S, A U SLUČAJU DUŽEG ODSUSTVA 10°S.

SAVETI PRI KUPOVINI UREĐAJA:

 • PRILIKOM KUPOVINE ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA DOMAĆINSTVO TREBA OBRATITI PAŽNjU NA ENERGETSKE OZNAKE. ENERGETSKE OZNAKE GOVORE NAM O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I POTROŠNjI ENERGIJE. TREBA KUPOVATI UREĐAJE SA NAJVEĆOM KLASOM ENERGETSKE EFIKASNOSTI. NA SVAKOJ OZNACI MOŽE SE VIDETI OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI UREĐAJA U ODNOSU NA MAKSIMALNU ENERGETSKU EFIKASNOST KOJU TAKVA VRSTA UREĐAJA MOŽE POTROŠITI;
 • UREĐAJE TREBA BIRATI TAKO DA ODGOVARAJU STVARNIM POTREBAMA KORISNIKA JER PREVELIKI UREĐAJI KOJI NEĆE RADITI PUNIM KAPACITETOM BESPOTREBNO KORISTE ELEKTRIČNU ENERGIJU.

SAVETI U INVESTIRANjE U ENERGETSKU EFIKASNOST (smanjenje potrošnje električne i toplotne energije) I KORIŠĆENjE OIE IZ SOPSTVENIH IZVORA (povećanje energetske nezavisnosti domaćinstava):

 • INVESTIRANjE U POBOLjŠANjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SMISLU ZAMENE ENERGETSKI EFIKASNIM PROZORIMA, POBOLjŠANjE IZOLACIJE, POBOLjŠANjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI SISTEMA GREJANjA I HLAĐENjA;
 • POSTAVLjANjE SOLARNIH PANELA I SOLARNIH KOLEKTORA NA KROVOVE OBJEKATA KOJI SU U VLASNIŠTVU, ODNOSNO KOJE KORISTE DOMAĆINSTVA.
-
-
-
-
-
-
-
-