Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 23. април 2021.

Одржана осма седница Скупштине општине Беочин

Одржана осма седница Скупштине општине Беочин

У петак, 23. априла 2021. године одржана је осма седница Скупштине општине Беочин, уз присуство свих одборника и на којој је разматрано 28. тачака дневног реда.

Одржана осма седница Скупштине општине БеочинОдржана осма седница Скупштине општине Беочин

Међу значајнијим одлукама је Одлука о месним заједницама на територији оптине Беочин која је предложена у циљу усклађивања са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и којом су регулисана питања месне самоуправе, њених облика и правног статуса, њиховог образовања односно укидања као и питања везана за савете месних заједница и њихов избор и рад. Са истим циљем, усклађивање са законом, је донета и Одлука о оснивању Савета за међунационалне односе општине Беочин.

Одржана осма седница Скупштине општине БеочинОдржана осма седница Скупштине општине Беочин

У циљу реализације Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом које су општине потписнице донеле у мају 2020. године, одборници су разматрали и усвојили Одлуку о приступању изради Локалног плана управљања отпадом у општини Беочин који ће имати задатак да приказаже тренутно стање у области управљања отпадом, количине и врсту отпада, начин сакупљања, третирања и збрињавања отпада као и дугорочно успостављање одрживог система за управљање отпадом, за наредни период од десет година.

Одржана осма седница Скупштине општине БеочинОдржана осма седница Скупштине општине Беочин

Такође, усвојени су и Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима којом се обављање послова редовног одржавања општиснких путева и улица, а који се односе на местимичну површинску обраду коловозног застора поверава ЈКП "Беочин" Беочин као и Програми који се односе на располагање непокретностима и грађевинским земљиштем у 2021. години.

Одржана осма седница Скупштине општине БеочинОдржана осма седница Скупштине општине Беочин

Одборници су дали сагласност и на програме рада ЈКП "Беочин" Беочин, ЈП "Топлана" Беочин и Центра за културу, спорт и туризам за 2021. годину и прихватили извештаје Правобранилаштва и Општинског штаба за ванредне ситуације за 2020. годину.

Одржана осма седница Скупштине општине БеочинОдржана осма седница Скупштине општине Беочин

Међу кадровским питањима свакако је најзначајније именовање Иване Бранков за директора Центра за културу, спорт и туризам општине Беочин, на мандатни период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Такође, именован је и нови састав Управног одбора Предшколске установе "Љуба Станковић" Беочин.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1371