Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin. 30. novembar 2020.

Održana osma sednica Opštinskog veća

Usvojen predlog Budžeta za 2021. godinu

Usvojen predlog Budžeta za 2021. godinu

Članovi Opštinskog veća danas su na svom osmom zasedanju kao najznačajniju tačku dnevnog reda imali predlog Budžeta opštine Beočin za 2021. godinu. Ovom odlukom planirano je da u narednoj godini Opština Beočin raspolaže sa 718 miliona dinara, a realizovaće se od planiranih prihoda i primanja od 653.900.000 dinara, od prenetih sredstava iz 2020. godine koji iznose 63.800.000,00 i prihoda od prodaje finansijske imovine od 30.000,00 dinara.

Usvojen predlog Budžeta za 2021. godinuUsvojen predlog Budžeta za 2021. godinu

Budžetsku konstrukciju za 2021. godinu opštinskim "većnicima" predočio je rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Opštinske uprave Beočin Dragan Gligorić naglasivši da će na osnovu uputstva Ministarstva za finansije biti finansirano 16 programa. Najznačajnija sredstva u narednoj godini, kako je istakao Dragan Gligorić, u iznosu od preko 139 miliona dinara planirana su za predškolsko obrazovanje. Slede potom za komunalnu delatnost u iznosu od gotovo 87 miliona i za saobraćajnu infrastrukturu od 70 miliona dinara.

Usvojen predlog Budžeta za 2021. godinuUsvojen predlog Budžeta za 2021. godinu

Značajna informacija za građanstvo svakako je odluka koju je izglasala izvršna vlast da se osnovica za obračun poreza na imovinu za 2021. godinu neće menjati.

Imajući u vidu činjenicu da je GIZ odobrio produženje projekta "Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena" na današnjoj sednici je došlo do promena članova Projektnog tima opštine Beočin. Kadrovske promene su izvršene u Komisiji za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Beočin i u Komisiji za utvrđivanje osnova i visine naknade štete usled ujeda psa lutalice.

Usvojen predlog Budžeta za 2021. godinuUsvojen predlog Budžeta za 2021. godinu

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1324