Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 24. novembar 2020.

Održana treća vanredna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Beočin

Nove mere Opštinskog štaba za vanredne situacije

Sa najvažnijom tačkom dnevnog reda - Razmatranje epidemiološke situacije na teritoriji opštine Beočin održana je treća vanredna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Beočin. Zaključke sa ovog sastanka prenosimo vam u celini:

1.

Radi praćenja epidemiološke situacije na teritoriji opštine Beočin i donošenje odgovarajućih mera iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, obavezuju se obrazovne ustanove: PU „Ljuba Stanković“ Beočin, OŠ „Jovan Grčić Milenko“ Beočin i OŠ „Jovan Popović“ Susek da, na dnevnom nivou, dostavljaju podatke vezano za brojno stanje odsutne dece iz obrazovnih ustanova sa razlozima koji se tiču virusa COVID-19 (da li su ona bolesna, da li su u izolaciji zbog bolesti roditelja, rodbine ili nekog drugog razloga).

2.

Obustavljaju se sve aktivnosti vezano za treninge sportista, a koji se odvijaju u prostorijama Sportsko poslovnog centra u Beočinu, u periodu od 10 dana, a počev od 25.11.2020. godine.

Obustavljaju se sve kulturne aktivnosti koje se održavaju u zgradi Doma kulture u Beočinu, u periodu od 10 dana, a počev od 25.11.2020. godine.

Nakon isteka naznačenog roka, Opštinski štab za vanredne situacije će razmotriti epidemiološku situacijuna teritoriji opštine Beočin i u skladu sa istom zauzeti stav po pitanju uvedenih mera.

3.

Zadužuje se JKP „Beočin“ iz Beočina da u saradnji sa OŠ „Jovan Grčić Milenko“ iz Beočina, uspostavi saradnju po pitanju iznajmljivanja leđnih prskalica, a koje će se koristiti u svrhu dezifenkcije javnih površina od strane radnika JKP „Beočin“ iz Beočin.

4.

U saradnji sa Upravom za vanredne situacije u Novom Sadu, izviditi mogućnost za iznajmljivanje šatora za potrebe Doma zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“.

5.

Odobrava se šalterska prodaja ugostiteljskim objektima koji spremaju hranu u periodu od 18,00 do 21,00 čas.

6.

Obavezuje se JKP „Beočin“ iz Beočin da u saradnji sa JP „Toplana“ Beočin i Filijalom Centra za socijalni rad u Beočinu izvrši dezinfekciju prostora u sedištu navedenih firmi u Beočinu, Omladinska br. 54.

7.

Obavezuje se Dom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ Beočin da sačini obaveštenje građanima sa preporukama o osnovnim pravilima postupanja i ponašanja za vreme trajanja epidemije virusa COVID-19, koje će se distribuirati građanima opštine Beočin.

8.

Sve navedene mere stupaju na snagu od 25.11.2020. godine.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1322