Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 15. septembar 2020.

Održana Treća sednica Skupštine opštine Beočin

Jednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinu

Jednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinu

Jednoslasnom odlukom 21 prisutnog odbornika Skupština opštine je na svom trećem zasedanju usvojila Završni račun Opštine Beočin za 2019. godinu. U izlaganju, pre donošenja ove odluke, odbornicima se obratio rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Dragan Gligorić naglasivši da je Opština Beočin sa prihodima, primanjima i prenetim sredstvima iz 2018. godine u 2019. godini ostvarila 600.642.000,00 dinara, a da su ukupni izdaci i rashodi iznosili 544.245.000,00 dinara. Suficit budžeta na kraju 2019. godine iznosio je 28.253.000,00 dinara.

Jednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinuJednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinu

Uz obrazloženje o velikih odstupanjima odobrenih sredstava i izvršenja, Dragan Gligorić je upoznao odbornike i sa izveštajima o primljenim donacijama, korišćenju stalne
i tekuće budžetske rezerve, o garancijama i izveštaju eksterne revizije za 2019. godinu, o izlaznim rezultatima programskog dela budžeta, o realizaciji programa programskih aktivnosti i projekata i na kraju sa izveštajem o izvršenju budžeta.

Jednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinuJednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinu

Skupština opštine Beočin većinom glasova a tajnim izjašnjavanjem na upražnjeno mesto člana Opštinskog veća, posle ostavke Marice Savković, izabrala je Jasnu Jandrić, studenta pravnog fakulteta iz Beočina. Takođe Jasna Jandrić je dugogodišnji član Socijalističke partije Srbije i potpredsednica Socijalističke omladine Opštinskog odbora Beočin.

Jednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinuJednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinu

Većina od ukupno 24 tačke dnevnog reda bile su posvećene kadrovskim rešenjima, razrešenjima i imenovanjima članova skupštinskih komisija, predsednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora u javnim preduzećima i ustanovama. Ovi predlozi izmena odnosili su se na JP Toplanu, JKP Beočin, Centar za kulturu, sport i turizam opštine Beočin i Predškolsku ustanovu „Ljuba Stanković“. Tako je posle donete odluke o prestanku dužnosti v.d. direktora JKP Beočin na tu funkciju imenovana diplomirani inženjer tehnologije Gordana Rakić, zaposlena u ovom kolektivu, uz napomenu da je na današnjem zasedanju doneta odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora u JKP Beočin.

Jednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinuJednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinu

Do kadrovskih izmena došlo je i u Opštinskom štabu za vanredne situacije postavljanjem novih lica za komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članove u skladu
sa promenama nastalih nakon sprovedenih lokalnih izbora.

Jednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinuJednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinu

Jednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinuJednoglasno usvojen Završni račun za 2019. godinu

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1300