Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 21. jun 2020.

Uspešno završen projekat kojim je unapređeno upravljanje opštinskom imovinom u Beočinu i Šidu

Završni događaj kojim je obeležen kraj projekta „Imovina lokalne samouprave- važna karika lokalnog ekonomskog razvoja Faza II“ održan je u Beočinu 19. juna 2020. godine uz prisustvo predstavnika Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), partnerskih organizacija- opštine Šid i Centra za ravnomerni regionalni razvoj, medija i javnosti. Projekat je realizovan u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa SKGO kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Uspešno završen projekat kojim je unapređeno upravljanje opštinskom imovinom u Beočinu i ŠiduUspešno završen projekat kojim je unapređeno upravljanje opštinskom imovinom u Beočinu i Šidu

U uvodnom obraćanju članica Opštinskog veća opštine Beočin, Maja Gudurić, osvrnula na konkretne projektne rezultate koji su postignuti u Beočinu. „Zahvaljujući ovom projektu naša opština sada ima kompletnu sliku šta je njena imovina, u kakvom je stanju, ko su zakupci nepokretnosti itd. Pored ažuriranja opštinske evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, utvrdili smo i tržišnu vrednost za 68 objekata i 25 parcela i upisali podatke o opštinskoj imovini u centralni registar nepokretnosti u javnoj svojini koji vodi Republička direkcija za imovinu“, kazala je Gudurić.

Uspešno završen projekat kojim je unapređeno upravljanje opštinskom imovinom u Beočinu i ŠiduUspešno završen projekat kojim je unapređeno upravljanje opštinskom imovinom u Beočinu i Šidu

Prisutnima na konferenciji se obratio i generalni sekretar SKGO-a Đorđe Staničić, koji je istakao da je uloga SKGO-a kao organizacije svih lokalnih samouprava u Srbiji da ih pogura i podrži da rade što je moguće bolje u interesu njihovih građana, te da je Program Exchange 5 višegodišnja aktivnost SKGO-a koja treba da osnaži lokalne samouprave da naprave bolje i kvalitetnije podloge za lokalni ekonomski razvoj (LER).

Uspešno završen projekat kojim je unapređeno upravljanje opštinskom imovinom u Beočinu i ŠiduUspešno završen projekat kojim je unapređeno upravljanje opštinskom imovinom u Beočinu i Šidu

Ispred projektnih partnera skupu se obratila šefica Kancelarije za LER Branimirka Riđošić, koja je istakla da je projekat doprineo da opština Šid raspolaže svojom imovinom na efikasniji i transparentnij način. „Iako verujem da u narednom periodu možemo da očekujemo i pokrajinsku i državnu pomoć, neke naše lokalne probleme i potrebe moramo samostalno da rešavamo, a za to moramo da raspolažemo određenim resursima, tako da je projekat doprineo da prihodima od naše imovine raspolažemo na način da doprinesemo našem lokalnom ekonomskom razvoju“, naglasila je Riđošić.

Uspešno završen projekat kojim je unapređeno upravljanje opštinskom imovinom u Beočinu i ŠiduUspešno završen projekat kojim je unapređeno upravljanje opštinskom imovinom u Beočinu i Šidu

Izvršna direktorka CenTriR-a i menadžerka projekta, Vanesa Belkić, istakla je svoje zadovoljstvo što CenTriR uspešno sarađuje sa opštinama Beočin i Šid poslednjih 10 godina na pripremi i sprovođenju projekata koji se finansiraju iz IPA fondova, ali i činjenicu da ovaj projekat predstavlja najzahtevniju i najkompleksniju projektnu intervenciju koju su do sada zajedno realizovali. Tome je doprinela kompleksnost same teme- upravljanje opštinskom imovinom, čiji se značaj još uvek ne prepoznaje u dovoljnoj meri na lokalu, pa se tako lokalne samouprave u Srbiji još uvek bore sa početnim koracima na tom planu, a to su upis prava javne svojine i kreiranje ažurne evidencija opštinske imovine. Na samom kraju konferencije, ona je predstavila ostvarene projektne rezultate i postignute indikatore. Tako su prisutni mogli čuti da su opštine kreirale evidenciju o kompletnoj nepokretnoj imovinu koju poseduju, uključujući proveru fizičkog stanja 510 objekata na terenu i procenu tržišne vrednosti 150 objekata i 50 parcela u javnoj svojini, kao i unos ovih vrednosti u pomoćne knjige osnovnih sredstava budžeta opštine. Takođe, za 15 nelegalno sagrađenih objekata javne namene izrađena je projektno-tehnička dokumentacija i pokrenut postupak ozakonjenja, dok je u Beočinu snimljeno i 10,2 km vodovodne mreže i predata dokumentacija za upis u katastar podzemnih vodova. Opština Beočin se može pohvaliti i jedinstvenim e-registrom opštinske imovine koji je javnosti dostupan na zvaničnom opštinskom vebsajtu (http://www.beocin.rs/registar/).

Završnoj konferenciji projekta prethodio je vebinar za lokalne službenike iz Beočina i Šida na kome je predstavljenja dobra praksa upravljanja opštinskom imovinom u Hrvatskoj.

Exchange 5

-
-
-
-
-
-
-
-