Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, jun 2020.

Postavljen kamen temeljac bazenskog kompleksa u Beočinu

Postavljen kamen temeljac bazenskog kompleksa u Beočinu

Danas je Predsednik opštine Beočin Mitar Milinković u prisustvu  sportskih legendi, funkcionera opštine, sportista, sportskih radnika  i zainteresovanih građana postavio kamen temeljac  bazenskog kompleksa koji će zajedno sa Sportsko  poslovnim centrom činiti  jednu sportsko- rekreativnu celinu. Tako će konačno, idejom i zalaganjem predsednika Milinkovića, uskoro u Beočinu zaživeti  još jedan nov sadržaj koji ova sredina odavno  zaslužuje i dugo godina očekuje. Kompleks bazena će se sastojati od tri međusobno povezane celine, dva ukopana bazena, rekreativni i dečiji, prizemnog objekta sa svim pratećim sadržajima kao i jednim  funkcionalno odvojenim lokalom orjentisanim prema bazenu, uslužnim prostorom  i površinom zamišljenom  kao prostor za dodatnu rekreaciju tipa, dečije igraonice, stoni tenis i slično, a sve sa svrhom proširenja ponude sadržaja.

Postavljen kamen temeljac bazenskog kompleksa u BeočinuPostavljen kamen temeljac bazenskog kompleksa u Beočinu

Parcela na kojoj su smešteni sadržaji bazena je pravougaonog oblika dimenzija 17h32 metra orjentisana u pravcu istok – zapad i komunikacijski povezana sa okolinim novoprojektovanim saobraćajnicama. Kompleks se sastoji od tri glavne međusobno povezane celine:

Postavljen kamen temeljac bazenskog kompleksa u BeočinuPostavljen kamen temeljac bazenskog kompleksa u Beočinu

Prizemni objekat sa ulazom na jugu, od prilazne saobraćajnice je udaljen 10 metara, a visinska razlika od  parcele i ulice biće regulisana zelenim pojasom u padu sa drvoredom posađenim ispred objekta. Glavna ulazna partija deli objekat na korisnike bazena i na deo za zaposlene. Deo od ulaznog pasaža namenjen je posetiocima ( garderobe, toaleti i sanitarni propusnik – izlaz na bazen sa desne strane. Projektovana svlačionica fizički je podeljena na mušku i žensku sa zasebnim ulazima, a kompletan sanitarni čvor podrazumeva prilagođenost i za lica sa posebnim potrebama.

Postavljen kamen temeljac bazenskog kompleksa u BeočinuPostavljen kamen temeljac bazenskog kompleksa u Beočinu

Levo od ulaza nalaziće se i prateće prostorije bazena: kancelarija i biletarnica, prostorija za prvu pomoć i ostava za rekvizite i izdvojenim sanitarnim čvorom za zaposlene. Prostorije ovog dela su organizovane tako da imaju direktan pristup od strane bazena kao službeni ulaz.

Osim toga u sklopu kompleksa bazena projektovan je i jedan lokal funkcionalno odvojen i orjentisan ka bazenu i uslužni prostor zamišljen kao prostor za dodatnu rekreaciju tipa dečija igraonica, stoni tenis i slično sa svrhom proširenja ponude sadržaja.

Postavljen kamen temeljac bazenskog kompleksa u BeočinuPostavljen kamen temeljac bazenskog kompleksa u Beočinu

Bazeni su projektovani na terasasto postavljenim platoima, a izlaz na bazene je preko ulaznog pasaža / za hitne intervencije / i preko sanitarnog propusnika za posetioce. Veliki bazen je rekreativni, dimenzija 25h15 metara, a mali, dečiji, ovalnog oblika sa zaobljenim ivicama krajnjih gabarita 14,70h14,70 metara i dubine 0,6 metara. Platoi su projektovani sa padovima od 1-2% od ivice bazena, a zelene površine nalaziće se na istočnom delu parcele i oko platoa malog bazena. Ograda oko kompleksa je projektovana na visini 2,65 metara po obodu parcele i postavljena na betonski podzid koji opasava parcelu.

-
-
-
-
-
-
-
-