Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 13. maj 2020.

135. sednica Opštinskog veća

135. sednica Opštinskog veća

135. sednica Opštinskog većaU sredu 13.05.2020. godine u velikoj sali Skupštine opštine Beočin održana je 135. redovna sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao Predsednik opštinskog Veća i Opštine Beočin Mitar Milinković. Na Dnevnom redu sednice koja je obuhvatila 26 tačaka odlučivano je i razmatrano sledeće: Zahtev vlasnika ugostiteljskih objekata za promenu Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i Predlog Odluke o izmenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, trgovinskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji opštine Beočin, Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja Štaba za vanredne situacije opštine Beočin za 2019. godinu, Predlog Rešenja o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije opštine Beočin za 2020. godinu, Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Pravobranilaštva opštine Beočin za 2019. godinu, Predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Beočin za 2020. godinu, Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Predlog Odluke o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin sa tekstom oglasa o Javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beočin“ Beočin, Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika člana Opštinske izborne komisije opštine Beočin u stalnom sastavu i Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju putničkog pristaništa otvorenog za međunarodni saobraćaj u Banoštoru.

135. sednica Opštinskog veća135. sednica Opštinskog veća

Pored navedenog razmatrano je i o pojedinačnim zahtevima i inicijativama građana koje su se odnosile na pitanja i uslove otkupa i prodaje katarstarskih parcela radi poboljšanja životnih uslova kao i Predlog Zaključka vezano za obračun i naplatu usluga od strane Predškolske ustanove „Ljuba Stanković“ Beočin nakon ukidanja vanrednog stanja i Predlog Zaključka o stavljanju van snage zaključaka Opštinskog veća vezano za privremenu obustavu izvršenja budžeta Opštine;

135. sednica Opštinskog veća135. sednica Opštinskog veća

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1269