Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 29. januar 2020.

125. sednica Opštinskog veća

125. sednica Opštinskog veća

125. sednica Opštinskog većaDanas je u Maloj sali opštine Beočin održana sednica Opštinskog veća kojom je predsedavao predsednik Veća i opštine Beočin Mitar Milinković. Na dnevnom redu današnje sednice našlo se 18 tačaka od kojih se većina odnosila na kadrovske promene u okviru skupštinskih komisija i radnih tela opštine, kao i na pristigle zahteve, predloge i sugestije građana. Članovi veća upoznali su se i prosledili skupštini na usvajanje Predlog odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Beočin, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Beočin“ Beočin za 2020. godinu; Predlog Rešenja o davanju saglasnostina Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta opštine Beočin za 2020. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Beočin“ Beočin; Predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja Javnog preduzeća "Toplana" Beočin za 2020. godinu; Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Centra za kulturu, sport i turizam opštine Beočin za 2020. godinu. Sednica je kao i do sada završena pitanjima i predlozima.

125. sednica Opštinskog veća125. sednica Opštinskog veća

125. sednica Opštinskog veća125. sednica Opštinskog veća

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1240