Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktuelni konkursi
-
-
-
-
Godišnji izveštaji o radu javnih preduzeća
Cenovnik usluga javnih preduzeća
Promo materijali i brošure
Baze podazaka
Službeni list opštine Beočin
Pitajte predsednika
Pitajte predsednika skupštine
Javne nabavke
<< Nazad
Beočin, 27. decembar 2019.

Održan drugi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta

Održan drugi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta

U zgradi opštine Beočin danas je održan drugi krug javne licitacije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Javno nadmetanje je obavljeno za svo državno poljoprivredno zemljište na teritoriji cele opštine Beočin u svih osam katastarskih opština.

Održan drugi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljištaOdržan drugi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imala su pravna i fizička lica sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom koja su u aktivnom statusu .Na javnom nadmetanju licitirano je ukupno 339,4486ha. poljoprivrednog zemljišta. Od raspoloživog zemljišta izdato je u zakup ukupno 47,3376ha. Najveće interesovanje poljoprivredni proizvođači su pokazali za zemljište u K.O. Susek, a pored Suseka izlicitrano je i poljoprivredno zemljište u K.O. Banoštor, K.O. Rakovac i K.O. Lug.

Ovim drugim krugom licitacije završen je postupak izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta po godišnjem programu za 2019. godinu.

Održan drugi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljištaOdržan drugi krug licitacije državnog poljoprivrednog zemljišta

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1236