Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад

Обавештење о обавези уклањања амброзије

У складу са Уредбе о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије (Ambrosia artemisiifolia L spp.) (Сл. Гласник РС”, број 69/06), обавештавамо грађане, власнике и кориснике пољопривредног обрађеног и необрађеног земљишта, субјекте који управљају водотоковима и каналима и површинама уз водотокове и канале, субјекте који одржавају површине уз јавне путеве и железничке пруге, субјекте који управљају парковима, гробљима и другим зеленим површинама, као и власнике и кориснике запуштених површина поред путева, стаза, утрина и друге, да су обавезни да униште амброзију на површинама чији су власник односно корисник. Уништавање амброзије потребно је извршити током вегетационе сезоне, до поетка фенолошке фазе цветања применом следећих мера:

  1. агротехничких мера - обрада земљишта (орање, тањирање), нега усева (окопавање, култивисање, плевљење) и др.;
  2. механичких мера - кошење, чупање, спаљивање биљака и др.;
  3. хемијских мера - употреба хербицида са контактним и тоталним деловањем.

Спровођење мера дефинисаних овом Уредбом контролисаће комунална инспекција општине Беочин.

Преузмите уредбу:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1207