Sačekajte momenat!!!Општина Беочин
-
-
Razvojni fond Vojvodine
-
-
-
-
-
-
<< Nazad
Beočin, 3. novembar 2017.

Održana obuka članova Saveta za međunacionalne odnose opštine Beočin

Održana obuka članova Saveta za međunacionalne odnose opštine Beočin

Dana 03.11.2017. godine u zgradi opštine Beočin održana je obuka članova Saveta za međunacionalne odnose opštine Beočin u organizaciji Zaštitnika građana. Obuci su pored članova Saveta prisustvovali, Predsednik Skupštine opštine Beočin, Zoran Stokuća, koji je pozdravio prisutne i poželeo im uspešan rad, i članica Opštinskog veća za nacionalne manjine i verske zajednice, Sonja Bajrić.

Održana obuka članova Saveta za međunacionalne odnose opštine BeočinOdržana obuka članova Saveta za međunacionalne odnose opštine Beočin

Prisutnima su se ispred Zaštitnika građana obratile Dragana Vujkov – savetnica za nacionalne manjine Zaštitnika građana i Milica Rodić – savetnica za nacionalne manjine Misije OEBS-a.

Na obuci su prezentovani podaci iz Posebnog izveštaja Zaštitnika građana o Savetima za međunacionalne odnose prema kojem 72 jedinice lokalne samouprave ispunjavaju zakonski kriterijum za osnivanje Saveta, a isti je obrazovan u 53 jedinice lokalne samouprave.

Održana obuka članova Saveta za međunacionalne odnose opštine BeočinOdržana obuka članova Saveta za međunacionalne odnose opštine Beočin

Nadalje, članovi Saveta su upoznati sa Nacrtom izmena Zakona o lokalnoj samoupravi, konkretno člana 98. kojim zakonodavac predviđa niz novina kao npr. zastupljenost žena, nastavak rada nakon isteka mandata do imenovanja novog Saveta, imenovanje zamenika članova, finansiranje rada Saveta, dostavljanje izveštaja Skupštini opštine itd., kao i o mogućim oblastima delovanja.

Takođe, članovima Saveta je predočeno da Savet u prvom redu treba da deluje isključivo na unapređenju odnosa među nacionalnim zajednicama, te sa njegova uloga treba da bude proaktivna, a ne reaktivna.

Kraj obuke ostavljen je za diskusiju i postavljanje pitanja.

-
-
-
-
-
-
-
-