Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 22. септембар 2017.

Одржана 43. седница Општинског већа општине Беочин

Одржана 43. седница Општинског већа општине Беочин

У петак 22. септембра одржана је 43. седница Општинског већа којом је председавао председник већа и општине Беочин, Митар Милинковић. Седници су поред свих чланова већа присуствовали и представници других структура општине и локалне самоуправе.

Одржана 43. седница Општинског већа општине БеочинОдржана 43. седница Општинског већа општине Беочин

На дневном реду седнице нашло се 43 тачке од којих су се већина односиле на предлоге одлука финансијских планова по Ребалансу буџета општине за 2017. годину месних заједница, Скупштине општине Беочин, председника општине Беочин, Општинског већа, Општинске управе, Центра за културу, спорт и туризам, измене финансијских планова основних школа“ Јован Грчић Миленко“ Беочин и „Јован Поповић“ Сусек и измене и допуне финансијског плана са планираним активностима Црвеног крста Беочин за 2017. годину.

Одржана 43. седница Општинског већа општине БеочинОдржана 43. седница Општинског већа општине Беочин

На седницу су разматрани и Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити; Предлог Одлуке о одузимању права коришћења на непокретности кат.бр. 130 К.О. Беочин; Предлог Одлуке о мрежи установа за децу на територији општине Беочин; Предлог Одлуке о утврђивању већег односно мањег броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Љуба Станковић“ Беочин; Предлог Решења о прихватању Извештаја Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин  о раду у школској 2016/2017 години (васпитно-образовни рад, превентивна здравствена заштита, социјални рад); Предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ „Љуба Станковић“ Беочин за школску 2017/2018 годину; Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању радног времена Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин; и Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин испред савета родитеља као и Предлог одлуке о разрешењу члана Савета за здравље општине Беочин, Разматрање Писма о намерама “Меркуриј плус ПТП“ д.о.о., Разматрање предлога измена и допуна програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Беочин у 2017. години као и друга значајна питања за што боље функционисање локалне самоуправе од општег и заједничког интереса за све њене грађане као и решавање и других појединачних питања, предлога и захтева грађана изнешених на седници.

Одржана 43. седница Општинског већа општине БеочинОдржана 43. седница Општинског већа општине Беочин

Одржана 43. седница Општинског већа општине БеочинОдржана 43. седница Општинског већа општине Беочин

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101