Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
26 °C  74 % Делимично облачно
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 17. мај 2018.

Општина Беочин 67. седница Општинског већа

Општина Беочин 67. седница Општинског већа

У четвртак, 17.05.2018. годинe одржана је 67. редовна седница Општинског већа којом је председавао председник Већа и општине Беочин Митар Милинковић. На седници, којој су присуствовали сви чланови Већа, донето је низ значајних одлука и решења из области рада и  надлежности Већа, а која су се односила на боље и ефикасније функционисање локалне самоуправе.

Општина Беочин 67. седница Општинског већаОпштина Беочин 67. седница Општинског већа

Тачке дневног реда односиле су се на Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Беочин за 2018. годину, Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Предлог Решења о давању сагласности на Финансијски план Дома здравља “Др Душан Савић Дода” Беочин за 2018. годину и Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Дома здравља “Др Душан Савић Дода” Беочин за 2018. годину. Разматрање дописа Немачке развојне организације ГИЗ од 09.05.2018. године везано за  реализацију активности из пројекта „Управљање отпадом у контексту климатских промена“, Упознавање са Извештајем Републичког хидрометеоролошког завода о припремљености система  одбране од града на територији радарског центра „Фрушка гора“ за сезону 2018. године, други предлози везани за предлоге решења о разрешењу и именовању члана Савета за избеглице и управљање миграцијама, Општинског штаба за ванредне ситуације, остала кадровска питања као и разматрање Предлога решења Службе за инспекцијске послове и Правобранилаштва општине Беочин.

Општина Беочин 67. седница Општинског већаОпштина Беочин 67. седница Општинског већа

Седница Већа завршена је редовном тачком дневног реда која се односила на у међувремену пристигла питања, предлоге и захтеве грађана.

Општина Беочин 67. седница Општинског већаОпштина Беочин 67. седница Општинског већа

-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-