Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
19 °C  52 % Претежно облачно
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 20. април 2018.

Општинско веће 64. седница

Општинско веће 64. седница

У петак, 20.04.2018. годинe одржана је 64. редовна седница Општинског већа којом је председавао председник Већа и општине Беочин Митар Милинковић. На седници је донето низ значајних решења из области рада и надлежности Општинског већа која су се односила на доделу финансијских средстава у области културе, образовања и уметности, програме удружења жена, програме и пројекте цркава и верских заједница и спорта. Овом расподелом за 2018. годину корисници буџетских средстава моћи ће да обављају своје редовне активности доприносећи тако развоју и промовисању у областима за које су основане као и свеукупном доприносу њиховог унапређења рада, проширења сарадње и омасовљавања у Општини Беочин и шире.

Општинско веће 64. седницаОпштинско веће 64. седница

Дневни ред обухватао је следеће тачке: Предлог Решења о утврђивању права на доделу средстава за редовне програме и пројекте из области културе, образовања и уметности за које се одобравају средства из буџета општине Беочин за 2018. годину; Предлог Решења о утврђивању права на доделу средстава за редовне активности и програме удружења за које се одобравају средства из буџета општине Беочин за 2018. годину; Предлог Решења о утврђивању програма и пројеката цркава и верских заједница за које се одобравају средства из буџета општине Беочин за 2018. годину; Предлог Решења о прихватању Годишњег извештајa о реализацији програма и утрошку буџетских средстава Спортског савеза општине Беочин и спортских клубова чланица Спортског савеза општине Беочин  за 2017. годину; Предлог Решења о прихватању Кварталног извештајa о реализацији програма и утрошку буџетских средстава Спортског савеза општине Беочин и спортских клубова чланица Спортског савеза општине Беочин (први квартал 01.01.-31.03.2018. године); Предлог Закључка о наставку преноса средстава Спортском савезу општине Беочин; Предлог Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Беочин за воде II реда за 2018. годину.

Општинско веће 64. седницаОпштинско веће 64. седница

Седница Већа завршена је редовном тачком дневног реда која се односила на у међувремену пристигла питања, предлози и захтеви грађана.

Општинско веће 64. седницаОпштинско веће 64. седница

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-