Сачекајте моменат!!!Општина Беочин
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Време у Беочину
15 °C  88 % Ведро
-
-
Актуелни конкурси
-
-
-
-
Годишњи извештаји о раду јавних предузећа
Ценовник услуга јавних предузећа
Промо материјали и брошуре
Базе подазака
Службени лист општине Беочин
Питајте председника
Питајте председника скупштине
Јавне набавке
<< Назад
Беочин, 15. септембар 2020.

Одржана Трећа седница Скупштине општине Беочин

Једногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годину

Једногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годину

Једносласном одлуком 21 присутног одборника Скупштина општине је на свом трећем заседању усвојила Завршни рачун Општине Беочин за 2019. годину. У излагању, пре доношења ове одлуке, одборницима се обратио руководилац Одељења за буџет и финансије Драган Глигорић нагласивши да је Општина Беочин са приходима, примањима и пренетим средствима из 2018. године у 2019. години остварила 600.642.000,00 динара, а да су укупни издаци и расходи износили 544.245.000,00 динара. Суфицит буџета на крају 2019. године износио је 28.253.000,00 динара.

Једногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годинуЈедногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годину

Уз образложење о великих одступањима одобрених средстава и извршења, Драган Глигорић је упознао одборнике и са извештајима о примљеним донацијама, коришћењу сталне
и текуће буџетске резерве, о гаранцијама и извештају екстерне ревизије за 2019. годину, о излазним резултатима програмског дела буџета, о реализацији програма програмских активности и пројеката и на крају са извештајем о извршењу буџета.

Једногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годинуЈедногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годину

Скупштина општине Беочин већином гласова а тајним изјашњавањем на упражњено место члана Општинског већа, после оставке Марице Савковић, изабрала је Јасну Јандрић, студента правног факултета из Беочина. Такође Јасна Јандрић је дугогодишњи члан Социјалистичке партије Србије и потпредседница Социјалистичке омладине Општинског одбора Беочин.

Једногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годинуЈедногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годину

Већина од укупно 24 тачке дневног реда биле су посвећене кадровским решењима, разрешењима и именовањима чланова скупштинских комисија, председника и чланова Управних и Надзорних одбора у јавним предузећима и установама. Ови предлози измена односили су се на ЈП Топлану, ЈКП Беочин, Центар за културу, спорт и туризам општине Беочин и Предшколску установу „Љуба Станковић“. Тако је после донете одлуке о престанку дужности в.д. директора ЈКП Беочин на ту функцију именована дипломирани инжењер технологије Гордана Ракић, запослена у овом колективу, уз напомену да је на данашњем заседању донета одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора у ЈКП Беочин.

Једногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годинуЈедногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годину

До кадровских измена дошло је и у Општинском штабу за ванредне ситуације постављањем нових лица за команданта, заменика команданта, начелника и чланове у складу
са променама насталих након спроведених локалних избора.

Једногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годинуЈедногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годину

Једногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годинуЈедногласно усвојен Завршни рачун за 2019. годину

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-